Gå till Innehållet

Medlemmarnas röster tog plats i Almedalen

Akavia deltog på Almedalsveckan 2024 för att lyfta medlemmarnas frågor och perspektiv. Genom panelsamtal, medlemsträff och möten med beslutsfattare summeras Akavias medverkan genom att medlemmarnas röster fick stort genomslag i samtalet.

Fokus under årets Almedalsvecka

Akavias medlemmar spelar en central roll i AI-utveckligen och i den rättspolitiska debatten och därför låg fokus på dessa frågor under veckan. Generellt gavs AI-frågorna stort utrymme– över hälften av alla programpunkter hade någon koppling till AI.

Den AI-tid nu kommer?

Under året har Akavia tagit position inom AI och blivit en efterfrågad röst kring hur utvecklingen påverkar våra professioner och hur medlemmarna ser på såväl möjligheter som hot.

Akavia arrangerade under veckan ett panelsamtal med fokus på AI:s påverkan på arbetsmarknaden och hur vi framtidssäkrar den mänskliga kompetensen i AI-transformationen. Till skillnad från tidigare tekniksprång och strukturomvandlingar påverkas personer med akademisk utbildning i tjänstemannayrken nu i stor utsträckning.

Panelsamtalet inleddes av Erik Engberg, forskare på Örebro Universitet och Ratio, som presenterade den senaste forskningen inom AI. Dan Sjöblom, generaldirektör Post-och telestyrelsen, Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom på SKR och Patrick Joyce, chefekonom på Almega bidrog med olika perspektiv från olika arbetsmarknadssektorer medan Oliver Rosengren, riksdagsledamot Moderaterna, Johanna Harldsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna och Mikael Ljungblom, Director of Public Policy & International Relations, AI Sweden bidrog med de politiska perspektiven.

Under panelsamtalet diskuterades vikten av att den mänskliga kompetensen säkras parallellt med den snabba utvecklingen. Alla sektorer måste vara med på resan och genom fördjupade samarbeten mellan såväl sektorer som utanför Sveriges gränser, har Sverige stora möjligheter att vara ledande i AI-transformationen.

Laga efter läge eller läge att lyssna på experterna?

Akavia samlar som förbund stora delar av rättsväsendet. I samhällsdebatten dominerar rätts- och kriminalfrågor men sakkunnigas kunskap och perspektiv får sällan genomslag i debatten.

Med anledning av detta arrangerade Akavia under veckan ett panelsamtal för att diskutera betydelsen av process och struktur i en tid av stora behov av snabb hantering av ny lagstiftning och polisk handlingskraft.

Justitieminister Gunnar Strömmer bidrog med regerings perspektiv och underströk att vi befinner oss i ett mycket speciellt läge. Malin Björk, riksdagsledamot Centerpartiet, bidrog vidare med politiska perspektiv och Erik M. Runesson, justiteråd, samt Göran Arrius, ordförande Saco, fördjupade samtalet och bidrog med viktiga inspel. 

Mer om Akavias politik

Det här tycker Akavia

Akavia finns för att stärka medlemmens utveckling, inflytande och profession. Förbundet är en stark gemensam röst i samhällsdebatten, konstruktiv arbetsmarknadspart och professionsexpert.

Akavias medlemspanel

Som medlem i Akavia har du möjlighet att dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter genom att medverka i Akavias medlemspanel.