Gå till Innehållet

Att tänka på vid rörlig lön som bonus eller provision

Det är viktigt att se den rörliga lönen som något extra utöver den fasta grundlönen. Få råd om vad du ska tänka på om du som har provision eller bonus.

Vad är rörlig lön?

Rörlig lön är ett samlingsnamn för de lönedelar som varierar över tid, några exempel är bonus, provision, prestationslön och resultatlön. Den här typen av lönedelar kan baseras på exempelvis din individuella prestation eller hela verksamhetens resultat. 

Det finns inte något enhetligt system för rörlig lön vilket betyder att ett begrepp kan ha olika betydelser på olika arbetsplatser.  

Vilka olika typer av rörlig lön finns det?

Några av de vanligaste typerna av rörliga lönedelar är: 

 • Provision – provisionslön eller resultatlön 

  Resultatlön eller provisionslön innebär att delar eller hela din månadslön är relaterade till individuell prestation. Det kan till exempel bero på måluppfyllelse, försäljningsresultat, debitering eller beläggningsgrad. Oftast används provision samtidigt som du har en fast grundlön och utgör då en del av helheten. 
 • Bonus

  Bonus är ett tillägg utöver lönen som antingen baseras på din, avdelningens, verksamhetens prestation, alternativt en kombination av dessa.  
 • Vinstdelning

  Vinstdelning innebär att anställda får ta del av företagets vinst, och beror därmed på organisationens resultat. Vinstdelning handlar om att fördela och disponera vinsten, till skillnad från resultatlön. 
 • Personaloption

  Optioner eller konvertibler är en typ av belöningssystem som innebär att du har möjlighet att någon gång i framtiden köpa aktier i företaget du arbetar på med förmånliga villkor eller till ett i förväg bestämt eller reducerat pris.  

Rörlig lön – 5 saker att tänka på

Eftersom det inte finns något enhetligt system för rörlig lön är det extra viktigt att du är uppmärksam på några delar i din anställning om du erbjuds rörlig lön av din arbetsgivare:

 1. Anställningsavtal 

  Så mycket som möjligt ska regleras i ditt anställningsavtal och inte hänvisa till en policy då den när som helst kan ändras. Desamma gäller för alla former av rörlig lön.  
 2. Policy

  Om dina rörliga lönedelar regleras i en policy måste du som anställd se till att ta del av policyn i sin helhet innan du skriver på avtal som hänvisar till en policy. 
 3. Dokumentation 

  Se till att alla delar avseende bonus samt eventuell lägsta ersättning och datum för utbetalning är reglerade i ett skriftligt avtal. All dokumentation mellan dig och arbetsgivaren är av relevans, till exempel mejl, sms eller möten. Utöver det tillkommer även praxis i bolaget och vad som gällt tidigare, en huvudregel är att ha så mycket som möjligt i skrift.  
 4. Marknadsmässig fast lön

  Din fasta lön ska vara marknadsmässig och behandlas separerat från dina rörliga lönedelar.  Du ska kunna leva på din lön även om de rörliga lönedelarna inte faller ut.  
 5. Inverkan på andra förmåner

  Du behöver hålla koll på om dina rörliga lönedelar är pensionsgrundande, semesterlönegrundande och föräldralönegrundande. Om det finns kollektivavtal regleras detta vanligtvis där, men inte alltid. Därför är det bra att få tydlighet om vad som gäller för dig.

Rörlig lön i ditt anställningsavtal

Rörliga löner regleras inte av lagstiftning eller kollektivavtal det anges antingen i ditt anställningsavtal eller via en policy. Om rörliga lön anges i ditt anställningsavtal bör du se över följande delar: 

 • Vilka mål behöver uppnås för rörlig del?

  Kan du påverka målen eller är de på företagsnivå? Det är även viktigt att det finns en reglering om när dessa villkor omförhandlas.
 • När betalas den rörliga lönen ut?

  Vilket datum och hur ofta – månadsvis, årligen eller kvartalsvis?
 • Hur länge gäller bonusavtalet?

  Och när omförhandlas det?
 • Är den rörliga lönedelen pensions-, semesterlön- och föräldralönegrundande?

  Om du har en hög rörlig lön som inte påverkar någon av dessa ersättningar så kommer du tappa en hel del om du blir sjuk, föräldraledig eller går i pension. Detta regleras i vissa kollektivavtal, men inte alla. 
 • Vad gäller vid uppsägning?

  Ibland fastslår avtalet att du måste ha arbetat till ett visst datum för rätt till bonus alternativt att du inte får vara på plats under uppsägningstiden.

  Rådet är att minst få till en lösning som innebär rätt till bonus om arbetsgivaren är den som avslutar anställningen. Alternativt en lösning genom en skrivelse om att bonus utgår så länge du arbetar i bolaget och då i proportion per hela månader, eller antal arbetade dagar.

Viktigt att tänka på innan du skriver på avtal med belöningssystem

 • Din fasta lön ska vara marknadsmässig och behandlas separerat från dina rörliga lönedelar. Du ska kunna leva på din lön även om du inte får någon rörlig lönedel.
 • Klargör eller avtala om hur din arbetsgivare ska få ändra i reglerna för din rörliga lön. Ofta är den rörliga lönen är ”diskretionär” det vill säga att din arbetsgivare har rätt att själv ändra i reglerna.
 • Överenskommelser om av belöningssystem och dess utformning ska alltid vara skriftliga och ingå i ditt anställningsavtal, eller ligga med som en bilaga till avtalet.
 • Ta reda på vad som gäller om du planerar att säga upp dig. Du kan gå miste om hela bonusen om uppsägningen sker innan ett visst datum.
 • Bonus och andra rörliga lönedelar är huvudsakligen både pensions- och semesterlönegrundande men detta kan variera beroende på anställningen, avtalet och eventuellt tillämpligt kollektivavtal (och tjänstepensionssystem).

Bonus, provision eller vinstdelning

Har du rörlig lön? 

Har du frågor om ditt bonussystem, ska löneförhandla om provision eller ha nästa lönesamtal snart? Som medlem kan du förbereda dig genom personlig lönerådgivning från våra experter. Du väljer själv om du vill få råd via mejl, kontaktformulär, telefon eller videosamtal.  

Har du blivit erbjuden rörlig lön? 

För att säkerställa att du har koll innan du skriver på ett anställningsavtal kan du som är medlem skicka in ditt avtal för granskning till våra arbetsrättsliga experter.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Lönerådgivning

Att löneförhandla kan vara både spännande och svårt. Få de bästa förutsättningarna för din löneutveckling och ditt lönesamtal med personliga råd från en expert.

Lön för din profession

Är du ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatör eller chef? Här finns mer information om lön för just din profession och bransch.