Gå till Innehållet

Jämställdhet i arbetslivet

Jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma och bolag med kvinnor i styrelsen löper lägre risk att gå i konkurs. Forskning visar att medarbetare på jämställda arbetsplatser mår bättre. Dessutom har arbetsgivare som prioriterar jämställdhet lättare att attrahera och behålla yngre personer. Akavia strävar efter att bidra till jämställda arbetsplatser.

Jämställdhet på affärsjuridiska byråer

Affärsjuridiska byråer har mycket kvar att göra vad gäller jämställdhetsarbetet. Sju av tio juristkvinnor menar att det är svårare för kvinnor än män att nå ledande positioner. Tre av tio anställda på advokatbyråer har dessutom fått utstå kränkande särbehandling och nästan var femte utsätts för sexuella trakasserier på jobbet. Akavias rapport synliggör problemet och ger åtgärdsförslag, genom att uppmärksamma byråer som arbetar aktivt med jämställdhet.

Rapporten: Affärsjuristbyråer brister i jämställdhet

Öka jämställdheten i IT-branschen

Behovet av kompetens i it-branschen är stort men andelen kvinnor i branschen ökar inte. Det framgår av Akavias rapport Jämställdheten inom it-branschen.

Så vill Akavia öka jämnställdheten i it-branschen

Hemarbetet kan bli en kvinnofälla

Akavias undersökningar visar att fler kvinnor än män jobbar hemifrån under pandemin och vill fortsätta med det. Kvinnorna är även mindre stressade, har bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och är mer nöjda med sin arbetssituation. En anledning kan vara att kvinnor nu får lättare att hinna med det obetalda hemarbetet, som de generellt tar större ansvar för. Kommer pandemin ge oss tillbaka 50-talets hemmafruar, med skillnaden att kvinnorna både ska ta hand om hem och barn och samtidigt yrkesarbeta?

Till analysen: Hemarbete kan bli en kvinnofälla

Stort lönegap mellan manliga och kvinnliga akademiker

Kvinnliga akademiker tjänar betydligt mindre än sina manliga kollegor. Störst är skillnaden hos ekonomer där männen i snitt får 7 200 kronor mer i lön i månaden. Det visar Akavias senaste lönestatistik.

Kartläggning av löneskillnader

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Jämställdhet skapar affärsvärde

Andelen kvinnor på ledande poster i små och medelstora svenska bolag har nu nått 30 procent. Det visar Grant Thorntons årliga jämställdhetsrapport Women in Business.

Föräldraledighet och karriär

Ta del av statistik över hur skillnaden mellan föräldraledighet bland män och kvinnor påverkar livslönen, innan ni ska planera föräldraledigheten.