Gå till Innehållet

Förläggning av arbetstid

Hur kan du som arbetsgivare förlägga arbetet för att dina anställda ska må så bra som möjligt? Här får du information rörande arbetstidsförläggning och hur den påverkar medarbetarna.

Förläggning av arbetstid

Oregelbundna och obekväma arbetstider har stor påverkan på medarbetarnas hälsa. Regler rörande arbetstid finns i arbetstidslagen och arbetstidsförordningen, men i vissa fall kan det göras undantag. Då gäller kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) ställs också krav på att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan

Långvarigt och återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan.– Temporär övertid är däremot inget större problem så länge man får återhämtningspauser. Problemet är att det är många som inte får det. Antalet verkar dessutom öka, säger Göran Kecklund som är föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Arbetsplatsen där få jobbar övertid

På Arbetsförmedlingen ska medarbetarna i princip inte arbeta övertid.– Man kan inte bygga en verksamhet på övertid. Det ska bara ske i undantagsfall, säger Anders Ljungberg som är aktiv i Akavias professionsförening för chefer.