Gå till Innehållet

Råd om att planera sommarsemestern för dina medarbetare

Att lyckas med en semesterplanering kan vara svårt som chef. Därför har vi samlat några råd så att både du och dina medarbetare kan njuta av semestern i sommar.

Så planerar du sommarsemestern

Det är mycket att tänka på inför sommaren så att både du och din personal får välbehövlig vila och återhämtning, och samtidigt säkra nödvändiga resurser.

Det finns lagar och regler att ta hänsyn till gällande förläggningen av semester, men lika viktigt är att ha en bra dialog. Genom att informera och samverka med personalen och de lokala fackföreningarna om en plan, skapas delaktighet och förståelse.

 • Framförhållning

  Be personalen om önskemål i tid och planera förläggningen i dialog med de lokal fackföreningarna. Medarbetare som ska vara föräldralediga i anslutning till semestern behöver ansöka särskilt om föräldraledighet och då det kan handla om längre ledighet är planering i god tid extra viktigt.
 • Prioritering och organisering av arbetet

  Under sommaren kan omprioriteringar behöva göras, till exempel genom att begränsa servicenivån, sommarvikarier kanske behöver rekryteras och arbetet kan behöva organiseras om. Glöm inte i så fall att förhandla frågan.
 • Beslut om semester

  Senast två månader innan sommaren bör personalen få besked om semestern beviljas. Beslutet får sedan inte ändras om det inte föreligger mycket starka verksamhetsskäl.
 • Fyra veckors sammanhängande semester

  Enligt Semesterlagen har alla rätt till fyra veckors sammanhängande semester. Rätten gäller att få perioden utlagd någon gång under perioden juni – augusti. Det går givetvis bra att träffa överenskommelser om annan förläggning än sammanhängande.
 • Föräldraledighet under sommaren

  Rätten till föräldraledighet gäller även under sommaren, så dina medarbetare kan ta ut både ­semester och föräldraledighet under sommaren. Därför är det viktigt påminna om anmälan i god tid och enligt de flesta kollektivavtal behöver detta vara tre månader innan. Rätten gäller de som har kvar dagar med föräldrapenning och har använt färre än tre föräldra­ledighetsperioder under kalenderåret.

  Däremot finns det ingen rätt att få semester och föräldraledighet sammanhängande. Det är arbetsgivaren som beslutar vilka veckor under juni till augusti som semestern förläggs. Vilka veckor som den anställde tar ut föräldraledighet kan arbetsgivaren inte neka eller ändra på.
 • Tillgänglighet under semestern

  Enligt siffror från Akavia är många chefer tillgängliga kvällar och helger året runt. Så för att du ska hålla och orka för din egen skull och din personal, tänk på att värna din egen ledighet i sommar. Både du som chef och dina medarbetare har rätt att vara helt ledig under beviljad semester. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att kräva tillgänglighet på distans via mejl, telefon eller jourberedskap som vid behov innebär att du behöver avbryta din semester.

Råd och stöd om semester

Din rätt till semester

Hur många semesterdagar har du rätt till och hur fungerar förskottssemester? Få en komplett guide över din rätt till semester enligt lag och kollektivavtal.

11 frågor om semester

Få svar på de vanligaste frågorna om semester. Måste du vara tillgänglig på semestern och vad händer om du blir sjuk eller säger upp dig? Och hur många semesterdagar kan du spara?