Gå till Innehållet

Förhandlingshjälp och juridiskt stöd

Vi finns här om du och din arbetsgivare inte kommer överens. Få stöd i förhandling från erfarna förhandlare/rådgivare som är specialister på arbetsrättsliga frågor.

Din situation i fokus – få hjälp i förhandlingen

Om du och din arbetsgivare är oeniga finns våra förhandlare/rådgivare här för dig. Från att du kontaktar oss får du en personlig förhandlare/rådgivare som stöttar dig genom hela processen, utifrån dina behov.

Om du behöver stöd inför samtal med din arbetsgivare kan vi hjälpa dig med strategi, argument och att utreda rättsliga förutsättningar. Vi kan också kontakta din arbetsgivare och bistå dig i förhandlingen.

Stöd vid förhandling från dag ett

Du har rätt till förhandlingshjälp redan samma dag som du blir medlem i Akavia. Du kan dock inte få förhandlingshjälp om den situation du behöver hjälp med har uppstått innan du ansökte om medlemskap, då kan vi endast hjälpa till med kortare rådgivning.

Vilka frågor förhandlar man om?

Vad som kan leda till förhandling är allt från förändringar i dina anställningsvillkor till omplacering, utebliven utbetalning av lön eller en felaktig uppsägning. Att kalla till en formell förhandling görs antingen i syfte att påverka din arbetssituation (intresseförhandling), eller lösa en uppkommen tvist (tvisteförhandling).

Innan vi kallar till förhandling gör våra förhandlare/rådgivare en saklig bedömning av situationen och grundlig utredning av omständigheterna utifrån arbetsrättsliga regler i lag och kollektivavtal.

Extra stöd om ni inte kommer överens

Om en tvist med din arbetsgivare inte blir löst i en genom en förhandling kan du som medlem under vissa förutsättningar få rättshjälp för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Förhandlingshjälp med din situation i fokus

Du väljer själv om du vill kontakta oss på telefon eller via vårt kontaktformulär. Våra experter finns tillgängliga på vardagar mellan 09.00-17.00.

Ring oss Skriv till oss