Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är eller studerar till att bli ekonom, jurist, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

  • STEG 1  Personuppgifter 
  • STEG 2  Medlemsuppgifter 
  • STEG 3  Bekräfta och skicka in 

Personuppgifter

Jag är... *

Utbildning

Har du 180 högskolepoäng* (120 poäng** ) eller mer?*

* Om du inte uppfyller medlemskravet, 180 hp. Kontakta oss så ser vi om du kan uppfylla kriterierna om medlemskap på annat sätt. Kontakta Medlemsservice på 010-303 75 00

** Poängantalet inom parentes gäller om du har poäng enligt det gamla systemet före 2007

Avslutade studierna (år/månad) *

Arbete

Är du anställd eller har egen verksamhet? *
Är du egenföretagare? *
Är du advokat med egen firma? *

Har du varit medlem i ett annat fackförbund? *
Är du medlem i a-kassa? *
Hur kom du i kontakt med Akavia?

Betalning

Hur vill du betala för ditt medlemskap? *
Välj din bank för autogiro *

När medlemskapet är bekräftat kommer avgiften automatiskt dras på förfallodatum från det bankkonto du har angivit.

Bekräfta och starta

Utbildning

Inskriven (år/termin) *
Beräknar avsluta studierna (år/termin) *
Hur kom du i kontakt med Akavia?

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Jag bor på annan adress
C/O
Adress
Postnummer
Ort
Mobilnummer
E-postadress

Utbildning

Akademisk utbildning
Avslutade studierna (år/månad)
Universitet
Inskriven (år/termin)
Beräknar avsluta studierna (år/termin)
Hur kom du i kontakt med Akavia?

Arbete

Är du anställd eller har egen verksamhet?
Är du egenföretagare?
Företag / organisation
Adress
Företag / organisation
Organisationsnummer
Ort
Är du chef?

Om medlemskapet

Är du medlem i a-kassa?
Jag vill bli medlem i Akavia från och med...

Betalning

Betalningsalternativ