Gå till Innehållet

Allmänna villkor för medlemskap

Akavias medlemsvillkor

För att bli medlem som yrkesverksam behöver du

 • En kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng, innan 2007: 120 poäng) inom ekonomi, juridik, it, samhällsvetenskap, personalvetenskap eller kommunikation,
 • Annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i ovan nämnda examina eller
 • Ha ett arbete där du utför arbetsuppgifter som brukar utföras av personer som har en akademisk examen.

För att bli studentmedlem behöver du

 • Studera vid universitet eller högskola med mål att ta examen med minst 180 högskolepoäng inom ekonomi, juridik, it, samhällsvetenskap, personalvetenskap eller kommunikation,
 • Har examen men genomgår annan utbildning för att stärka möjligheter till etablering på arbetsmarknaden eller
 • Går en icke-akademisk utbildning som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar utföras av den som har examen.

Avgifter för medlemskap i Akavia

 • Student – 0 kronor för hela studietiden
 • Nyexaminerad – 59 kr/mån, under de första 12 månaderna efter avslutade studier, därefter 280 kr/mån
 • Yrkesverksam medlem – 280 kr/mån
 • Tjänar mellan 9 000–18 000 kr/mån före skatt – 170 kr/mån
 • Tjänar under 9 000–18 000 kr/mån före skatt – 114 kr/mån
 • Advokat med egen firma eller delägare – 170 kr/mån
 • Anställd utomlands med utländsk arbetsgivare – 114 kr/mån
 • Pensionär – 22 kr/mån

De reducerade avgifterna för studerande, advokater, anställda utomlands och pensionärer innebär begränsad medlemsservice.

Betalning och fakturering

 • Det är först när du varit medlem en hel sammanhängande månad som du betalar in din medlemsavgift. Till exempel, blir du medlem mellan den första och sista dagen i mars är det först i slutet av april som du börjar betala för ditt medlemskap.
 • Du ansvarar själv för att du betalar rätt medlemsavgift. Betalar du för låg eller ingen avgift har du inte rätt till individuell facklig hjälp om du skulle behöva den.
 • Vid en godkänd ansökan av reducerad avgift ändras din medlemsavgift först efterföljande månad.
 • Inbetalning av medlemsavgiften sker i slutet av varje månad via autogiro, pappersavi, e-faktura eller Swish.
 • För samtliga medlemskap sker inbetalning av medlemsavgiften månadsvis. Pensionärsmedlemmar betalar dock avgiften genom en 12 månaders-faktura.
 • Om du inte betalar förfallen medlemsavgift, trots skriftlig uppmaning, utesluts du från förbundet. Uteslutningen sker då vid månadsskiftet som infaller tre månader efter det första betalningsdröjsmålet.

Rådgivning och förhandlingshjälp

 • Direkt från det tillfälle då din medlemsansökan blivit godkänd och det datum ditt medlemskap startar inträffar, kan du nyttja ditt medlemskap. Det finns alltså ingen karenstid för att du ska ha rätt till rådgivning eller hjälp med förhandling när du väl blivit medlem. Men, du har inte rätt till individuell facklig service i en fråga som har uppkommit redan vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.
 • Vilken hjälp du har rätt till från förbundet beror på din medlemskategori.
 • Uppgifter som du delar i rådgivningen om dina personliga förhållanden behandlas konfidentiellt av förbundet.

Inkomstförsäkring och a-kassa

 • För att kunna nyttja Akavias inkomstförsäkring behöver du varit medlem i Akademikernas a-kassa och Akavia i tolv månader. Du måste också uppfylla arbetsvillkoret, vilket innebär att du måste arbetat minst sex månader och minst 60 timmar per kalendermånad för att kunna få ersättning.
 • Du kan som mest få 26 400 kronor i månaden före skatt från Akademikernas a-kassa om du blir arbetslös. Akavias inkomstförsäkring kompletterar ersättningsnivån så att du istället kan få upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös. Överstiger din lön 100 000 kronor kan du teckna en tilläggsförsäkring för att utöka ersättningstaket.
 • Är du medlem i en annan a-kassa än Akademikernas a-kassa hjälper de dig att byta så att du tillgodoräknar den tid du varit med i en annan a-kassa.

Byta till Akavia från ett annat fackförbund

 • Det är viktigt att det inte blir ett glapp mellan utträdet från ditt gamla fackförbund och inträdet i Akavia eftersom det kan påverka rätt till ersättning från din inkomstförsärking. Det samma gäller om du byter från en annan a-kassa till Akademikernas a-kassa.
 • För att byta till Akavia, ta reda på hur lång uppsägningstid du har från ditt nuvarande fackförbund för att undvika glapp i medlemskap och att betala dubbla avgifter. Fyll därefter i medlemsansökan på akavia.se för att bli medlem i Akavia och ange ett startdatum som gör att medlemskapen överlappar. När du fått ditt välkomstmejl från Akavia har ditt medlemskap blivit godkänt och bekräftat, från och med ditt valda startdatum.
 • Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du inte skicka in en ny ansökan till dem när du byter till Akavia. Är du medlem i en annan a-kassa än Akademikernas a-kassa hjälper de dig att byta så att du tillgodoräknar den tid du varit med i en annan a-kassa.

Ångerrätt

 • Det är först när du varit medlem en kalendermånad som du betalar in din medlemsavgift. Till exempel, blir du medlem mellan den första och sista dagen i mars är det först i slutet av april som du börjar betala för ditt medlemskap.
 • Du kan därmed få din första faktura som tidigast efter 14 dagar. Innan du hunnit få din första faktura kan du ångra ditt medlemskap, utan ekonomiska följder.

Om du vill avsluta ditt medlemskap

 • Du kan när som helst begära utträde ut förbundet, med som högst en månads uppsägningstid.
 • Önskar du att säga upp ditt medlemskap och därmed gå ur förbundet, kontakta oss på 010-303 75 00.
 • Efter samtalet får du en länk via mejl där du bekräftar utträdet. Därefter avslutas ditt medlemskap vid kommande månadsskifte.
 • Om du har ett kostnadsfritt studentmedlemskap behöver du istället logga in på akavia.se och kontakta oss där du meddelar att du önskar avsluta ditt medlemskap.

Frågor och synpunkter?

 • Hör av dig till medlemsservice på 010-303 75 00 så hjälper vi dig.

Akavias stadgar

 • För förbundets medlemmar och för vår verksamhet gäller Akavias stadgar som antogs när förbundet bildades den 22 november 2019.
 • Dina skyldigheter som medlem är att följa stadgarna som bland annat innebär att hålla dina uppgifter om arbetsgivare, utbildning eller examen aktuella, samt att vid begäran lämna uppgifter om löne- och anställningsvillkor.

Personuppgifter

 • Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift och påverkar därmed hur Akavia behandlar personuppgifter.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Har du frågor om ditt medlemskap?

010-303 75 00

Medlemsservice
Vardagar 9:00–16:00