Teckna kollektivavtal som arbetsgivare

Det finns många fördelar med kollektivavtal. Företag/arbetsgivare kan försäkra alla anställda enkelt och erbjuda konkurrenskraftiga villkor till sina anställda samt ha kontroll över avgifter. De anställda får trygghet genom försäkringar och reglerade anställningsvillkor.

)

Ta kontakt med en arbetsgivarorganisation

Det enklaste för arbetsgivaren är att gå med i en arbetsgivarorganisation som ger stöd och säkerställer vilket kollektivavtal som används inom branschen. Vi föreslår att ni tar kontakt med arbetsgivarorganisationer exempelvis inom Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen, Fremia eller Fastigo.  I medlemskapet ingår kollektivavtal som innehåller allmänna villkor, pensioner och försäkringar. Varje arbetsgivare får dessutom förhandlingsstöd och juridisk hjälp vid behov.

Genom medlemskap förbinder sig företaget bland annat att:

  • Ansluta företaget till tjänstepensionsplan
  • Teckna tjänstegrupplivförsäkringen TGL
  • Ansluta företaget till en omställningsorganisation (Trygghetsråd; TRR eller TRS)
  • Teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Collectum och Fora hjälper till med all administration. De har rutiner för vad företaget ska rapportera varje månad och fakturerar månadsvis.

Hängavtal

Alternativt kan arbetsgivaren teckna ett hängavtal med Akavia (eller någon annan arbetstagarorganisation). Det innebär att arbetsgivaren “hänger på” det avtal som förbundet har tecknat med arbetsgivarorganisationen. I praktiken kommer arbetsgivaren då överens med Akavia om att följa branschens regler och ta del av försäkringar och avtal som gäller i branschen. Med ett hängavtal kan även små företag dra nytta av de fördelaktiga avtal som arbetstagarföreningarna har förhandlat fram. Läs mer om hängavtal här.

Ta kontakt med Akavia om du nyfiken på ett hängavtal och vad det skulle innebära. Vi berättar gärna mer och visar hur ett sådant avtal skulle kunna se ut.

Kontakta rådgivningen