Våra partsgemensamma organisationer

Organisationer som drivs gemensamt av parterna, d.v.s. arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, för att skapa ett bra och hållbart arbetsliv.