Gå till Innehållet

Våra partsgemensamma organisationer för arbetsmiljö

Få mer kunskap och inspiration om arbetsmiljö från Prevent, Partsrådet och Suntarbetsliv. Använd ett urval av deras checklistor, enkäter och utbildningar här.

Samarbete för bättre arbetsmiljö

Både som anställd, skyddsombud eller arbetsgivare kan du få råd och stöttning i arbetsmiljöarbetet genom Akavias samarbetsorganisationer.

Samtliga organisationer drivs gemensamt av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, för att skapa ett bra och hållbart arbetsliv på hela arbetsmarknaden.

Inom privat sektor finns Prevent, inom statlig sektor kan du vända dig till Partsrådet och för kommuner och regioner finns Suntarbetsliv.

Ett urval av checklistor, enkäter och utbildningar

Hos Prevent, Partsrådet och Suntarbetsliv hittar du värdefullt material för att undersöka arbetsmiljön på din arbetsplats, bland annat checklistor för arbetsmiljöarbetet, enkäter och utbildningar.

Privat sektor – checklistor, enkäter och mallar

Statlig sektor – utbildning och material

Kommunal sektor – checklistor, verktyg och utbildningar

Även Arbetsmiljöverkets guide för en bättre arbetsmiljö och rekommendationer om distansarbete från PTK är värdefullt material för att lyckas med arbetsmiljöarbetet.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Mer om arbetsmiljö

Din arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Få mer kunskap om dina rättigheter och vilka lagar som gäller för dig som anställd.

Checklista vid frivilligt distansarbete

Den här checklistan vänder sig till dig som är arbetstagare. Den kan användas när du frivilligt ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om distansarbete.