Gå till Innehållet

Efter examen för dig som personalvetare

Upptäck rapporten om arbetsmarknaden för nyexade personalvetare. Vad krävs för att få ditt första jobb? Hur påverkar löneanspråk din ingångslön? Få svar här.

Personalvetare efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av personalvetare som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som personalvetare för att få en bra start på karriären.

 • Hur jag får mitt första jobb som personalvetare?

  Vägarna till jobb för personalvetare är många, det vanligast förekommande är arbetsförmedlingens platsbank där en fjärdedel hittar sina första arbeten. Likt övriga utbildningsgrupper har LinkedIn blivit ett allt vanligare sätt att hitta arbete och en femtedel anger att de hittade sitt jobb genom LinkedIn. Även kontakter och nätverk är viktiga för personalvetare, 18 procent hittade sitt jobb den vägen.

  Att LinkedIn och platsbanken är de vanligaste sätten att hitta arbete pekar mot en trend att de digitala vägarna till jobb används mer och mer. Även hos andra utbildningsgrupper kan vi se denna trend. För att enklare hitta arbete som bör man därför hålla sig uppdaterad både på LinkedIn och sidor som platsbanken.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få feedback på din LinkedIn profil
  Låt experter granska din jobbansökan
 • Var finns jobben för personalvetare?

  Här arbetar nyexaminerade personalvetare:
  48 procent inom privat
  23 procent inom statlig
  24 procent inom kommun och region
  5 procent inom högskola och utbildning

  Resultaten av årets undersökning visar att hälften av de nyexaminerade personalvetarna arbetar med HR och personalarbete. Arbetsområdena är brett spridda, åtta procent arbetar med handläggning vid en myndighet och fem procent med affärs-/verksamhetsutveckling eller konsultverksamhet. Förvaltning är ett vanligt förekommande verksamhetsområde för personalvetare inom statlig och kommunal verksamhet.
 • Hur viktigt är det att ange ett löneanspråk som nyexad personalvetare?

  Det är stor skillnad i ingångslön mellan de som angav ett löneanspråk och de som inte gjorde det. Medelingångslönen för de som angav ett löneanspråk låg på 32 495 och för de som inte angav ett löneanspråk vid anställningstillfället låg medelingångslönen på 29 622. Detta pekar på hur viktigt det är att lämna ett löneanspråk och att man i ett tidigt skede kan påverka sin lön.


  Av de som inte angav ett löneanspråk svarar de flesta att de inte gavs något tillfälle till att ange ett löneanspråk, samtidigt var en fjärdedel av de som inte angav ett löneanspråk nöjda med det erbjudande de fick.


  Undersökningen visar även att personalvetare är en av de utbildningsgrupper som i högst grad lämnar ett löneanspråk vid anställningstillfället, fem av tio svarar att de angett ett löneanspråk.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få lönerådgivning från experter

 • Vad är ingångslönen för personalvetare?

  Enligt Akavias lönestatistik 2024 är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad personalvetare 35 400 kronor. De rekommenderade ingångslönerna skiljer sig från de faktiska lönerna och ska ses som riktmärken och kan skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll.

  För att du som ny på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar vi på Akavia löpande våra rekommenderade ingångslöner.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik

 • Hur viktigt är det med extrajobb när jag pluggar till personalvetare?

  De flesta personalvetare jobbar parallellt med studierna, hela åtta av tio hade ett extrajobb under studietiden. Hälften av de som jobbade extra hade ett jobb med relevans för sitt nuvarande arbete.

  22 procent svarade att de inte hade ett extrajobb under utbildningen. I jämförelse med föregående undersökningar är det tio procentenheter färre som jobbar extra under studietiden. Detta är antagligen en effekt av pandemin då många arbetsgivare inte kunde erbjuda extrajobb i samma utsträckning som tidigare.

Bra att veta om din karriär som personalvetare

 • Vad kan jag jobba med som personalvetare

  Personalvetare/HR är en stödfunktion till ledningen i en verksamhet. De arbetar inom alla områden på arbetsmarknaden och kan jobba med många olika uppgifter som rekrytering, arbetsrätt, ledarskaps-, organisations- och kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönefrågor och förhandlingar. Många personalvetare/HR arbetar på rekryterings- och bemanningsföretag.

  Vad gör en personalvetare / HR? 25 vanliga titlar

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Mer för personalvetare

Verktyg för dig som student

Som medlem får du verktygen för att göra den karriär som just du vill.

Fackförbundet för dig som är personalvetare

Du tillhör en yrkesgrupp som ofta är nöjd med jobbet. Ungefär två av tre personalvetare tycker dessutom att arbetet är meningsfullt. Samtidigt är det inte ovanligt att uppleva stress eller avsaknad av återhämtning efter en period med mycket jobb. Det här är viktiga frågor för Akavia – förbundet för personalvetare.