Personalvetare

Du tillhör en yrkesgrupp som ofta är nöjd med jobbet. Ungefär två av tre personalvetare tycker dessutom att arbetet är meningsfullt. Samtidigt är det inte ovanligt att uppleva stress eller avsaknad av återhämtning efter en period med mycket jobb. Det här är särskilt tydligt under Covid-19- pandemin och är viktiga frågor för Akavia – förbundet för personalvetare.

1.

Vad gör en personalvetare?

Personalvetare/HR är en stödfunktion till ledningen i en verksamhet. De arbetar inom alla områden på arbetsmarknaden och kan jobba med många olika uppgifter som rekrytering, arbetsrätt, ledarskaps-, organisations- och kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönefrågor och förhandlingar. Många av landets personalvetare/HR arbetar på rekryterings- och bemanningsföretag.

Under Coronapandemin hade många personalvetare/HR, inom alla verksamheter, en extra hög arbetsbelastning . Både bland de som arbetar med bemanning och rekrytering inom vård och omsorg, men även personalvetare/HR inom andra verksamheter där hemarbete har förändrat arbetssättet. Andra har arbetat i verksamheter som tvingats permittera eller lägga ner. Samtidigt har de stora förändringarna under pandemin bidragit till att tydliggöra personalvetares stora kunskap och kompetens.

Utbildningen till personalvetare omfattar tre års heltidsstudier, eller 180 högskolepoäng, vilket ger en kandidatexamen. För en magisterexamen krävs ytterligare ett års heltidsstudier och för en masterexamen två år. Därefter är det möjligt att fortsätta på avancerad nivå, till exempel genom att ta en licentiatexamen eller en doktorsexamen. 

Källa: Akavia, Framtidsutsikter (Saco, 2021)

2.

Hur mycket tjänar en personalvetare?

Enligt den senaste statistiken är medianlönen för personalvetare inom privat sektor 51 500 kronor i månaden. Inom statlig och kommunal sektor är lönenivån lite lägre: 44 800 kronor respektive 45 000 kronor i månaden.

Den rekommenderade ingångslönen för nyexaminerade personalvetare är 34 000 kronor i månaden.

Källa: Akavias lönestatistik 2023

Mer lönestatistik för personalvetare

3.

Hur trivs personalvetare på jobbet?

Personalvetare är ofta nöjd med jobbet. Ungefär två av tre personalvetare tycker dessutom att arbetet är meningsfullt. Samtidigt är det inte ovanligt att uppleva stress eller avsaknad av återhämtning efter en period med mycket jobb. Det här blev särskilt tydligt under covidpandemin och är viktiga frågor för Akavia – förbundet för personalvetare.

De viktigaste på jobbet för personalvetare är stimulerande arbetsuppgifter, att kunna påverka innehållet i arbetet, att få erkännande för det utförda arbetet, trygga anställningsvillkor och att kunna påverka var de utför sitt arbete. Det är viktiga aspekter som Akavia jobbar för.

Källa: Medlemsundersökningen (Akavia, 2020)

4.

Hur ser framtiden ut för personalvetare?

Arbetsmarknaden för personalvetare är god. I Akavias rapport "Efter examen 2021" uppger fyra av tio nyexaminerade personalvetare att de fick en anställning med relevans för utbildning redan innan de var klara med studierna. Åtta av tio hade en anställning inom sex månader efter examen.

Nio av tio personalvetare arbetade parallellt med studierna och den erfarenheten var viktig för att få den första anställningen. Ungefär var femte väljer att studera vidare efter examen.

I "Arbetskraftsbarometern" anger arbetsgivarna är det är god tillgång eller balans när det gäller nyexaminerade personalvetare och 20 procent att de upplever en brist på erfarna personalvetare. På tre års sikt bedömer 34 procent av arbetsgivarna att de kommer att behöva anställa fler personalvetare.

Källa: Efter examen 2021 (Akavia), Framtidsutsikter (Saco, 2021) och Arbetskraftsbarometern (SCB, 2021)