Gå till Innehållet

Personalvetare efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av personalvetare som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som personalvetare för att få en bra start på karriären.

 • Hur jag får mitt första jobb som personalvetare?

  Vägarna till jobb för personalvetare är många, det vanligast förekommande är arbetsförmedlingens platsbank där en fjärdedel hittar sina första arbeten. Likt övriga utbildningsgrupper har LinkedIn blivit ett allt vanligare sätt att hitta arbete och en femtedel anger att de hittade sitt jobb genom LinkedIn. Även kontakter och nätverk är viktiga för personalvetare, 18 procent hittade sitt jobb den vägen.

  Att LinkedIn och platsbanken är de vanligaste sätten att hitta arbete pekar mot en trend att de digitala vägarna till jobb används mer och mer. Även hos andra utbildningsgrupper kan vi se denna trend. För att enklare hitta arbete som bör man därför hålla sig uppdaterad både på LinkedIn och sidor som platsbanken.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få feedback på din LinkedIn profil
  Låt experter granska din jobbansökan
 • Var finns jobben för personalvetare?

  Här arbetar nyexaminerade personalvetare:
  48 procent inom privat
  23 procent inom statlig
  24 procent inom kommun och region
  5 procent inom högskola och utbildning

  Resultaten av årets undersökning visar att hälften av de nyexaminerade personalvetarna arbetar med HR och personalarbete. Arbetsområdena är brett spridda, åtta procent arbetar med handläggning vid en myndighet och fem procent med affärs-/verksamhetsutveckling eller konsultverksamhet. Förvaltning är ett vanligt förekommande verksamhetsområde för personalvetare inom statlig och kommunal verksamhet.
 • Vilken ingångslön kan jag förvänta mig som nyexaminerad personalvetare?

  34 000 kronor är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad personalvetare. Lön sätts individuellt och påverkas av en mängd faktorer som exempelvis utbildning, yrkesroll, bransch, arbetsuppgifter och geografi.

  Att ange ett löneanspråk vid anställningstillfället är viktigt och ger en möjlighet att kunna påverka din lön i ett tidigt skede. Personalvetarna är en av de utbildningsgrupper som i högst grad lämnar ett löneanspråk vid anställningstillfället, fem av tio svarar att de angett ett löneanspråk.

  Det är stor skillnad i ingångslön mellan de som angav ett löneanspråk och de som inte gjorde det. Medelingångslönen för de som angav ett löneanspråk låg på 32 495 och för de som inte angav ett löneanspråk vid anställningstillfället låg medelingångslönen på 29 622. Detta pekar på hur viktigt det är att lämna ett löneanspråk och att man i ett tidigt skede kan påverka sin lön.

  Av de som inte angav ett löneanspråk svarar de flesta att de inte gavs något tillfälle till att ange ett löneanspråk, samtidigt var en fjärdedel av de som inte angav ett löneanspråk nöjda med det erbjudande de fick.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik
  Få lönerådgivning från experter
 • Hur viktigt är det med extrajobb när jag pluggar till personalvetare?

  De flesta personalvetare jobbar parallellt med studierna, hela åtta av tio hade ett extrajobb under studietiden. Hälften av de som jobbade extra hade ett jobb med relevans för sitt nuvarande arbete.

  22 procent svarade att de inte hade ett extrajobb under utbildningen. I jämförelse med föregående undersökningar är det tio procentenheter färre som jobbar extra under studietiden. Detta är antagligen en effekt av pandemin då många arbetsgivare inte kunde erbjuda extrajobb i samma utsträckning som tidigare.

Bra att veta om din karriär som personalvetare

 • Vad kan jag jobba med som personalvetare

  Personalvetare/HR är en stödfunktion till ledningen i en verksamhet. De arbetar inom alla områden på arbetsmarknaden och kan jobba med många olika uppgifter som rekrytering, arbetsrätt, ledarskaps-, organisations- och kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönefrågor och förhandlingar. Många personalvetare/HR arbetar på rekryterings- och bemanningsföretag.

  Vad gör en personalvetare / HR? 25 vanliga titlar
 • I vilka branscher tjänar personalvetare mest?

  Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. Utifrån vår lönestatistik som uppdateras årligen finns de högsta lönerna för personalvetare inom industri, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, försäkring, fastighet och handeln. Medianlönen för personalvetare inom privat sektor är 51 500 kronor i månaden, inom statlig sektor är den 44 800 kronor och 45 000 kronor inom kommunal sektor.

  Till mer lönestatistik för dig som är personalvetare

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

"Självförtroendet växer när du är på rätt plats"

Sara Mohammadzadeh skaffade sig erfarenhet av rekrytering redan under studietiden. När rollen som rekryterare började kännas för snäv tog hon klivet över till en bredare HR-roll. I dag implementerar hon HRsystem och stöttar de nordiska HR-cheferna på Nobina.

Verktyg för dig som personalvetare

Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov. Här har vi samlat verktyg och förmåner för dig som är personalvetare.