Semesterlön och semestertillägg

Få svar på dina frågor om semesterlön och semestertillägg och räkna ut din semesterlön med eller utan kollektivavtal.

Semesterlön och semestertillägg

Vad är semesterlön? Och vad är semestertillägg?

Semesterlön är den ersättning som du får av din arbetsgivare när du tar semester. Du behöver ha tjänat in betalda semesterdagar för att kunna få semesterlön när du tar ut din semester. 

Semesterlönen består av din månadslön plus ett extra lönetillägg  så kallat semestertillägg  per semesterdag som du tar ut under den månaden. Med andra ord är semesterlön den sammanlagda summan av din månadslön och semestertillägg. 

Hur räknar man ut semesterlön?

Det finns olika sätt att räkna ut din semesterlön, vilken beräkning som används beror på vilken sektor du arbetar inom och om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. 

Semesterlön med kollektivavtal

Räkna ut din semesterlön med kollektivavtal i privat sektor

Har du kollektivavtal på din arbetsplats består din semesterlön av 

  • din månadslön och fasta lönetillägg (vid tidpunkten då du tar ut din semester), 
  • semestertillägg på 0,8 procent av din månadslön per semesterdag du tar ut och 
  • semestertillägg på 0,5 procent av samtliga rörliga lönedelar som du fått utbetalt under intjänandeåret per semesterdag 

Gällande semesterlön omfattar rörliga lönedelar: provision, bonus, premielön, tantiem, ob-, beredskaps-, skift- och jourersättning.  

De tre delar semesterlönen består av betalas ut vid olika tillfällen. Semestertillägget på 0,8 procent får du utbetalt i samband med din semester, vanligtvis månaden efter. Semestertillägget du får på rörliga lönedelar betalas ut i slutet av semesteråret. Mellan vilka datum ett semesterår är på din arbetsplats kan variera men är vanligtvis mellan 1 april – till 31 mars. 

Semesterlön utan kollektivavtal

Finns det inte kollektivavtal på din arbetsplats tillämpas reglerna för att räkna ut semesterlön som anges i semesterlagen; sammalöneregeln eller procentregeln.

Räkna ut din semesterlön enligt sammalöneregeln

Sammalöneregeln kan användas både om du får veckolön alternativt månadslön. Dock finns alltid möjligheten att räkna enligt procentsregeln och att det är arbetsgivaren som bestämmer vilken regel som används. 

Enligt sammalöneregeln består semesterlönen av: 

  • din månadslön och fasta lönetillägg (vid tidpunkten då du tar ut din semester) och 
  • semestertillägg på 0,43 procent av din månadslön för varje semesterdag du tar ut 

Du får även extra semesterlön för dina rörliga lönedelar. Den delen av semesterlönen ger dig 12 procent av samtliga rörliga lönedelar som du fått utbetalt under semesteråret. 

Gällande semesterlön så omfattar rörliga lönedelar: provision, bonus, premielön, tantiem, ob-, beredskaps-, skift- och jourersättning. 

Även enligt sammalöneregeln betalas delarna av semesterlönen ut vid olika tillfällen. Semestertillägget på 0,43 procent får du utbetalt i samband med din semester, vanligtvis månaden efter. Det semestertillägg som du får på rörliga lönedelar betalas ut i slutet av semesteråret. Mellan vilka datum ett semesterår är på din arbetsplats kan variera men är vanligtvis mellan 1 april och 31 mars. 

Räkna ut din semesterlön enligt procentregeln

Vanligtvis används procentregeln för att beräkna semesterlön om dina rörliga lönedelar överstiger 10 procent av din totala lön under semesteråret. Enligt procentregeln består din totala semesterlön av: 

  • 12 procent av din utbetalda lön (både fast och rörliga delar) sammanlagt under intjänandeåret. Genom att dela den summan med 25 får du din semesterlön per semesterdag. 

Har du rätt till fler än 25 semesterdagar ökar de 12 procenten med 0,48 procent till per extra semesterdag. Om du till exempel har 30 semesterdagar (5 extra) blir procenten 12 procent + (5 x 0,48 procent) = 14,4 procent. 

Ett exempel: Du har 30 000 kronor i månadslön, 10 000 i rörliga lönedelar och 30 semesterdagar. Då räknar du ut din semesterlön per dag enligt följande: 

(30 000 kronor x 12 månader + 10 000) x (0,12 x 5) / 30 
= 370 000 x (0,12 x 5) / 30 
= 370 000 x 0,144 / 30 
= 53 280 / 30 
= 1 776 kronor i semesterlön per semesterdag