IT-akademiker

Du som it-akademiker tillhör den medlemsgrupp i Akavia som är mest nöjd med sin arbetsmiljö. Men var tredje säger sig samtidigt sakna utrymme för återhämtning efter en period med mycket jobb. Det är en av de frågor Akavia arbetar med.

1.

Vad gör en it-akademiker?

Vanliga arbetsplatser är it- och telekomföretag. Data- och systemvetare arbetar ofta med att utveckla appar, spel, databaser, webbapplikationer och system. Ni analyserar till exempel vilka behov som finns; kommer fram till fungerande lösningar, designar, programmerar och testar it-system, utvecklar it-säkerheten och utbildar användarna.

Totalt i Sverige finns omkring 30 000 akademiker med en samhällsvetenskaplig eller matematiskt inriktad it-utbildning på arbetsmarknaden.

Grundutbildningar för att få en kandidatexamen är tre år, 180 högskolepoäng inom exempelvis data- och systemvetenskap. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen (240 högskolepoäng) eller två år för en masterexamen (300 högskolepoäng).

Källa: Akavia, Framtidsutsikter (Saco, 2020).

2.

Hur mycket tjänar en it-akademiker?

Inom privat sektor är medianlönen för it-akademiker 55 900 kronor i månaden, inom statlig och kommunal sektor ligger medianlönen på 49 500 respektive 47 900 kronor i månaden.

Den rekommenderade ingångslönen för nyexaminerade it-akademiker är 36 500 kronor i månaden.

Källa: Akavias lönestatistik 2023

Mer lönestatistik för it-akademiker

3.

Hur trivs it-akademiker på jobbet?

Ni är överlag nöjda med arbetsmiljön och 61 procent är nöjda med arbetet. It-akademikerna är också den av förbundets utbildningsgrupper som är mest nöjd med lön och kollegor.

Var tredje saknar dock utrymme för återhämtning efter en period med mycket arbete. Två av tio anser att de inte har balans mellan arbete och livet i övrigt. Det här är viktiga frågor som Akavia arbetar med.

Källa: Hur mår it-akademiker på jobbet? (Jusek, 2019).

4.

Hur ser framtiden ut för it-akademiker?

För nyutexaminerade är läget på arbetsmarknaden ljust. Våren 2019 uppgav nära 50 procent att de hade ett relevant jobb redan innan de tog examen och 90 procent att de hade en anställning eller arbetar i eget företag. Andelen arbetslösa eller som deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är mycket låg.

Även för IT-akademiker med flera år i yrket är arbetsmarknadsläget mycket gott. Det råder brist på erfarna it-akademiker och efterfrågan på programmerare, it-arkitekter, projektledare, kravanalytiker och it-säkerhetsexperter är fortsatt stor.

Enligt SCB och Sacos Framtidsutsikter fortsätter den ökande efterfrågan på it-akademiker som följd av den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen. Fyra av tio arbetsgivare upplever brist på nyexaminerade och sex av tio upplever brist på erfarna it-akademiker. Även det faktum att Sverige etablerat sig som föregångsland på området. Det råder viss konkurrens om jobben i Stockholmsregionen, men samtidigt ökar behovet av systemvetare i Göteborg och Malmö.

Källa: Efter examen (Jusek, 2019), Framtidsutsikter (Saco, 2020), Arbetskraftsbarometern (SCB 2020).