Gå till Innehållet

Efter examen för dig som it-akademiker

Utforska den senaste rapporten om arbetsmarknaden för nyexade it-akademiker. Hur påverkar löneanspråk din ingångslön? Och var finns jobben? Få svaren här.

It-akademiker efter examen

Den senaste rapporten ”Efter examen” genomfördes mellan mars och maj 2023 och besvarades av it-akademiker som tog examen mellan september 2021 och augusti 2022.

Hur snabbt det går att komma in på arbetsmarknaden? Och är det värt att ange ett löneanspråk eller att göra praktik? Få svar här och och lär dig mer om din framtid som it-akademiker för att få en bra start på karriären.

 • Hur jag får mitt första jobb som it-akademiker?

  En fjärdedel av de nyexaminerade it-akademikerna anger att de först fick kännedom om sitt nuvarande arbete genom LinkedIn och en fjärdedel fick arbete genom bekanta/nätverk. Elva procent fick kännedom om sitt nuvarande arbete genom en annons på arbetsgivarens webbplats, tio procent genom jobbsajt eller sökmotor.

  Det är viktigt att knyta kontakter till arbetslivet under studietiden och att det ofta leder till jobb efter examen. Det går att göra på flera olika sätt, antingen som praktik, extraarbete eller examensarbete.

  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få feedback på din LinkedIn profil
  Låt experter granska ditt cv
 • Var finns jobben?

  Så här ser fördelningen ut för nyexaminerade it-akademiker:
  88 procent privat sektor
  8 procent statlig sektor
  3 procent i kommunal
  2 procent inom högskola och utbildning.

  Många av jobben för it-akademiker finns inom it-telekom där 42 procent av de nyexaminerade svarar att de arbetar. Andra vanliga verksamhetsområden är industri och bank, men också statlig eller kommunal förvaltning.
 • Vad är ingångslönen för it-akademiker?

  Enligt Akavias lönestatistik 2024 är den rekommenderade ingångslönen för dig som är nyexad it-akademiker 38 400 kronor. De rekommenderade ingångslönerna skiljer sig från de faktiska lönerna och ska ses som riktmärken och kan skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll.


  För att du som ny på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar vi på Akavia löpande våra rekommenderade ingångslöner.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Hitta din marknadslön med Akavias lönestatistik

 • Hur viktigt är det att ange ett löneanspråk som nyexad it-akademiker?

  Skillnaden mellan de it-akademiker som angav ett löneanspråk och de som inte gjorde det var 1 843 kronor i bruttolön. De som angav ett löneanspråk hade en medelingångslön på 35 263 kronor och de som inte angav ett löneanspråk hade 33 420 kronor.


  Fyra av tio anger att anledningen till att de inte angav ett löneanspråk var för att de var nöjda med det erbjudande de fick, tre av tio anger att det inte gavs något tillfälle att ange ett löneanspråk.


  I undersökningen framgår även att 45 procent av de nyexaminerade it-akademikerna anger ett löneanspråk, vilket är lägre än för övriga utbildningsgrupper i Akavia där snittet är 49 procent.


  Tips! Använd ditt medlemskap:
  Få lönerådgivning från experter

 • Hur viktigt är praktik och extrajobb när jag pluggar it?

  Det är endast två av tio it-akademiker svarar att de haft praktik, vilket är den näst lägsta siffran av alla utbildningsgrupper i undersökningen. 59 procent av it-akademikerna upplevde att de inte fick tillräckliga möjligheter till praktik. Däremot lönar det sig att göra praktik för it-akademiker, hela 55 procent av de som hade en praktik svarade att praktiken var viktig för att de skulle få sitt nuvarande arbete.

  10 steg till en lyckad praktik

Mer om din karriär som it-akademiker

 • Vad kan jag jobba med som it-akademiker?

  För it-akademiker är det vanligt att jobba inom it- och telekomföretag. Data- och systemvetare arbetar ofta med att utveckla appar, spel, databaser, webbapplikationer och system. It-akademiker analyserar till exempel vilka behov som finns; kommer fram till fungerande lösningar, designar, programmerar och testar it-system, utvecklar it-säkerheten och utbildar användarna.

Fakta om "Efter examen"

Akavias arbetsmarknadsundersökning

Arbetsmarknadsundersökningen "Eter examen" har genomförts av Akavia som bildades år 2020 av Jusek och Civilekonomerna. Akavia har sedan 1960-talet haft som mål att ta reda på hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden ser ut för nyexaminerade ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen används som grund för opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som är viktiga för Akavias medlemmar.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en postal och webb-enkätundersökning med uppföljande telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Akavia under perioden mars-maj 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som har tagit examen under perioden september 2021 - augusti 2022. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Akavias medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen omfattade 7636 personer, 1880 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 25 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Mer för it-akademiker

Verktyg för dig som student

Som medlem får du verktygen för att göra den karriär som just du vill.

Fackförbundet för dig som är it-akademiker

Du som it-akademiker tillhör den medlemsgrupp i Akavia som är mest nöjd med sin arbetsmiljö. Men var tredje säger sig samtidigt sakna utrymme för återhämtning efter en period med mycket jobb. Det är en av de frågor Akavia arbetar med.