Sjukdom

Om du blir sjuk kan du få ekonomiskt stöd. Vilken typ av stöd du kan få beror på hur länge du tvingas vara borta samt hur din arbetssituation ser ut.

BLI MEDLEM

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.