Gå till Innehållet

Att bli sjuk eller skadad på arbetet

Om du blir sjuk kan du få ekonomiskt stöd. Vilken typ av stöd du kan få beror på hur länge du tvingas vara borta samt hur din arbetssituation ser ut.

Om du blir sjuk eller skadas av jobbet

Sjuklön och sjukpenning

Om du är sjuk har du rätt till lagstadgad sjuklön och sjukpenning. Med kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare sjuklön.

Arbetsskada och Trygghetsförsäkring

Om du skadar dig i arbetet kan du ha rätt till ersättning. Den måste du alltid ansöka om själv.

Rehabilitering vid sjukdom

Om du på grund av skada eller sjukdom inte kan utföra dina arbetsuppgifter som vanligt, har din arbetsgivare skyldighet att anpassa arbetet.

Mer om sjukdom och rehab på Akavia Aspekt

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan