Gå till Innehållet

Sjukdom

Om du blir sjuk kan du få ekonomiskt stöd. Vilken typ av stöd du kan få beror på hur länge du tvingas vara borta samt hur din arbetssituation ser ut.

Mer om sjukdom och rehab

 • Sjukpenning

  Sjukpenning är pengar du får om du inte kan jobba på grund av att du är sjuk. Du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan. Vilka regler som gäller och hur mycket du får i sjukpenning beror på om du är anställd, egenföretagare eller arbetslös.

 • Arbetsskada

  Här hittar du information om vilka åtgärder du som arbetsgivare behöver vidta om någon anställd råkar ut för en arbetsskada.

 • Rehabilitering vid sjukdom

  Arbetsmiljölagen tar sikte på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det arbetet ska ge dig rätt till en bra arbetsmiljö på din arbetsplats. Tillsammans med diskrimineringslagen ger arbetsmiljölagen dig rätt att arbeta i en miljö där du inte blir diskriminerad, där du blir skyddad mot skador och där du blir sedd som en individ. Till din hjälp har du företagshälsovården eller liknande samt arbetsplatsens skyddsombud.

 • Färre får rehabilitering för stress

  akaviaaspekt.se / Allt färre sjukskrivna får ersättning från Försäkringskassan för arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom har väntetiden för ett första rehabiliteringsmöte mer än fördubblats. – Det är helt oacceptabelt, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan