Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande med Svensk Handel

Akavia växlar yrkanden på området Svensk Handel och kollektivavtalet Handelns tjänstemannaavtal.

Akademikerförbunden där Akavia ingår har växlat yrkande med Svensk Handel.

Den 30 april 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 23 februari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. Akademiker är viktiga för samhällets utveckling och deras löneutvecklingen ska ske utifrån arbetsprestation och belönas därefter.

Att arbeta är inte allt, det måste finnas utrymme för annat om vi ska ha ett hållbart arbetsliv och orka jobba ända fram till pensionen. Vi vill därför öka flexibiliteten och valfriheten för medarbetarna.

AKAVIA OCH AKADEMIKERFÖRBUNDENS YRKANDE

Akavia och Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om

LÖN/LÖNEPROCESS

  • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
  • Lönejusteringar beroende på osakliga löneskillnader ska inte belastar det framförhandlade löneutrymmet.
  • Ytterligare avsättningar till deltidspension.

ARBETSTID

  • Antalet semesterdagar ska ändras till att alltid avse minst fem dagar extra vid bortavtalad övertid.

BALANS I LIVET

  • Individuella överenskommelser om att kunna växla semestertillägg mot lediga dagar.
  •  Distansarbete ska främjas men att möjligheten till arbete på kontor ska finnas kvar.

JÄMSTÄLLDHET

  • Kvalifikationstiderna för föräldralön ska tas bort.


FÖRTROENDEVALDA ÄR EN STRATEGISK TILLGÅNG

  • Förtydliga att ett uppdrag som förtroendevald ska ses som en tillgång för företaget.
  • Fackligt arbetet ska vara en naturlig del i utvecklingssamtalet.


ETT HÅLLBART ARBETSLIV

  • Partsgemensamt göra det möjligt att lokalt samverka kring frågor om klimat, miljö och hållbarhet på arbetsplatsen.

Pär Fyhr

Avtalsansvarig, Akavia