Gå till Innehållet

Avtal klart med Svenska kyrkan

Den 3 maj tecknade Akavia ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao.

Nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivar- organisation, Skao

Akavia har tillsammans tillsammans med Akademikerförbundet SSR och förtecknade förbund tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. 

–  Förhandlingarna har varit intensiva men vi har kommit överens om villkor som är till gagn för både våra medlemmar och arbetsgivaren. Vi har haft fokus på att förbättra arbetsmiljön och lönebildningsprocessen inom Svenska kyrkan. Områden som vi kommer att fortsätta att arbete med partsgemensamt under avtalsperioden, säger Anna Westling, avtalsansvarig, Akavia.

Parterna har bland annat kommit överens om följande:

  • Ett nytt löneavtal för tjänstemännen med ytterligare fokus på processen rörande lönesättande samtal. Tanken med det nya löneavtalet är att processen ska bli tydligare för medarbetare, chefer och fackligt förtroendevalda inom Svenska kyrkan. 
  • Höjd ersättning med 25 procent för att använda egen bil i tjänsten BIL 23.
  • Ny bilaga P rörande lägerverksamhet höjd ersättning med 10 procent utöver märket. 
  • Minskning av antalet sparade semesterdagar från dagens 40 till 30 dagar. Medarbetare har fram till den 31 december 2028 att reglera antalet sparade semesterdagar.
  • Förenklad hantering när en tjänsteman ska avsluta sin anställning vid LAS-åldern (i dag 69 år) om arbetsgivaren har varslat om detta senast en månad innan tjänstemannen uppnår nämnda ålder.

Förhandlingsprotokoll

För att läsa om alla förändringar se förhandlingsprotokollen 

Anna Westling

Avtalsansvarig, Akavia