Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande med Almega Kompetensföretagen

Akademikerförbunden, där Akavia ingår, har växlat yrkande med Almega Kompetensföretagen.

Den 30 april 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 7 mars 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. Akademiker är viktiga för samhällets utveckling och deras löneutvecklingen ska ske utifrån arbetsprestation och belönas därefter.

Akademikerförbundens utgångspunkt för kommande avtalsperiod är avtal med fokus på hållbarhet avseende arbetsliv, samhälle och klimat. Inriktningen speglas i de yrkanden som läggs fram där vi särskilt vill lyfta lönefrågor, lokalfackligt arbete och ett flexibelt arbetsliv.

 

AKAVIA OCH AKADEMIKERFÖRBUNDENS YRKANDE

Akavia och Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om

Lön

  • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
  • Ambulerande tjänsteman under uppdrag ska vara garanterad en fast månadslön (167 timmar per månad).
  • Avsättningen till flexpension ska byggas ut

Flexibilitet i arbete

  • Inleda ett partsgemensamt arbete om att träffa en överenskommelse om att arbetstagaren från tid till annan kan välja att utföra arbetet på annat ställe än kontor/kansli men utgångspunkten är att alla har tillgång till kontorsplats.

Visstidsanställning

  • Den lokala eller centrala arbetstagarorganisationen ska efter lokal förhandling ha rätt att säga upp arbetsgivarens rätt att använda tidsbegränsade anställningar.

Lokalt fackligt arbete

  • Nya avtalsskrivningar i syfte att stärka förutsättningarna för ett lokalfackligt arbete.

Susanne Fritz

Avtalsansvarig, Akavia