Gå till Innehållet

Akavia har växlat yrkande med Almega tjänsteförbunden kommunikation

Akavia, Sveriges Ingenjörer, Akavia och SRAT växlade i går, den 19 april, yrkande med Almega tjänsteförbunden, bransch kommunikation.

Den 31 juli 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av nya avtal har parterna inlett förhandlingar genom att växla yrkanden den 19 april 2023. Vår utgångspunkt är ettåriga avtal.

Akademikerna står för kunnande och nytänkande som krävs för att företagen ska utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Deras insatser förbättrar produktiviteten och bidrar till fler jobb, bättre välfärd och ett mer hållbart samhälle. Detta viktiga bidrag till företagen och samhället ska synas både på lönen och i löneutvecklingen. Akademikerna bidrar till den nödvändiga förnyelsen och ökar lönsamheten. I de lokala förhandlingarna ska akademikernas bidrag värderas och belönas.

 

Akavias yrkanden

Akavias, Sveriges Ingenjörers och SRATs avtalskrav handlar bland annat om

Lön och pension

  • En lönesättning genom ett processlöneavtal utan centralt angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
  • Justeringar av osakliga löneskillnader med anledning av diskrimineringslagens krav ska göras med medel utöver lönerevisionen.
  • Arbetsgivarens förslag till individuellt lönepåslag ska framföras tydligt i dialog med respektive medarbetare.
  • Avsättningen till flexpension ska byggas ut i enlighet med 2017 års överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag.

Arbetstid och balans i arbetslivet

  • Möjlighet att välja att ta ut restidsersättning som ledig tid i stället för pengar, även om lokal särskild överenskommelse inte föreligger.
  • Företag med fler än fem anställda ska upprätta en lokal tillgänglighetspolicy om lokal facklig part så begär. Syftet är att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och ohälsa till följd av långvarig och skadlig stress.
  • Göra det möjligt att växla semesterlönetillägget till flera semesterdagar.
  • Inför en arbetstidsbank. Det ger bland annat möjlighet till ledighet för konfessionslösa högtider. 

Föräldraledighet

  • Föräldralön. För rätt till ersättning ska gälla en kvalifikationstid om minst ett års sammanlagd anställningstid för ersättning i upp till sex månader.

 

 

Niklas Pettersson

Avtalsansvarig, Akavia