Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkanden med Fremia Samhall

Akavia och Akademikerförbundet SSR, som företräder Saco-medlemmar inom Samhall, har växlat yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Den 31 mars 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 16 mars 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. De företag/organisationer som har medarbetare med akademisk utbildning har bättre förutsättningar för att leverera inom sina uppdrag. Akademiker är därmed viktiga för samhällets utveckling.

Akademikers prestationer och kompetens måste därför belönas och de ska ha god löneutveckling över hela arbetslivet. Många akademiker inom företaget innehar även tjänster som chefer på olika nivåer.

Att skapa en god och hållbar arbetsmiljö i Samhall har i många år varit en utmaning. Vi vill att avtalen ska bidra till ett hållbart arbetsliv med tydliga förväntningar på arbetsgivare och arbetstagare och en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

Akavia och Akademikerförbundet SSR yrkanden

Akavia och Akademikerförbundet SSR avtalskrav handlar bland annat om


EN LÖNEUTVECKLING SOM GÅR I TAKT MED SAMHÄLLSEKONOMIN

 • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
 • Tillämpningen av löneavtalet ska förbättras.
 • En fortsatt utbyggnad av pensionsavsättningarna.
 • Lönetillägg vid speciella situationer.
 •  


SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV

 • Förbättrad arbetsmiljö samt hållbarhetsarbete ska främjas.
 • Möjlighet till flexibelt arbete/distansarbete
  Utvecklade möjligheter till att träffa enskilda överenskommelser. Dessa ska vara skriftliga och uppsägningsbara. Det ska tydligt framgå vad man avstår och får som medarbetare.
 • Möjlighet att genom individuell överenskommelse kunna växla semestertillägget till fler lediga dagar.

FÖRÄLDRALÖN OCH SJUKLÖN

 • Modernisera reglerna kring föräldralön genom att bland annat. ta bort kvalifikationstiderna för föräldralön vid föräldraledighet.
 • Modernisera reglerna kring sjuklön vid uppnådd LAS ålder.

Zarina Musa

Avtalsansvarig, Akavia