Gå till Innehållet

Två kollektivavtal blir ett: Fremia Tjänstemän inom näringslivet

Avtalsförhandlingarna med Fremia om de två avtalen Tjänsteföretag och Industriföretag petroleumhandel, fastighetsförvaltning, mm är avslutade.

Två avtal blir ett

Avtalsförhandlingarna mellan Fremia, Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemannaavtalen Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera och Tjänsteföretag är avslutade.

Parterna inom de båda avtalen är överens om att kollektivavtalet Tjänsteföretag upphör att gälla den 30 mars 2023. I stället kommer alla verksamheter och tjänstemän per den 1 april 2023 att omfattas av villkoren inom kollektivavtalet Industriföretag. Dessutom byter Industriföretag namn till Tjänstemän inom näringslivet, för att tydliggöra att det nu omfattar de båda tidigare avtalens verksamheter och tjänstemän.

I de tidigare kollektivavtalen har närliggande verksamheter fördelats på två olika avtal. Genom att nu samla tjänstemännen inom industri- och tjänsteföretag, kan parterna arbeta gemensamt och strukturerat med att utveckla avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

–   Vi är nöjda med förhandlingarna, vi har haft givande diskussioner med både med- och motparter säger Linn Skau, avtalsansvarig förhandlare.

Exempel på förändringar:

för dig som tidigare omfattats av kollektivavtalet Tjänsteföretag

  • Ny modell för föräldralönetrappa.
  • Förändringar gällande kompensation kopplat till arbetstid.
  • Övergång till en högre delpensionspremie. Avräkning för detta görs från löneökningsutrymmet för 2023 och 2024.
  • Arbetsgivaren får Ledarna som ny motpart.

Nytt avtal: Tjänstemän inom näringslivet

Akavia tecknade den 17 maj ett nytt avtal med Fremia för Tjänstemän inom näringslivet tillsammans med Sveriges Ingenjörer för Akademikerförbundens räkning. 

Lön och pension

  • Avtalet löper på två år, 1 april 2023 - 31 mars 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,4 procent, vilket motsvarar märket.
  • För arbetsgivare som tidigare tillämpade kollektivavtalet Tjänsteföretag ska löneökningsutrymmet för akademikerförbundens medlemmar räknas ner med 0,2 procent per år (2023 och 2024). Detta finansierar övergången till den högre deltidspensionspremie som gäller enligt kollektivavtalet för Tjänstemän inom näringslivet.
  • I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på delpension om 0,2 procent för 2023 samt 0,2 procent för 2024.

Avtalet innehåller dessutom följande förändringar

  • Ökad flexibilitet vid uttag av föräldralön - Föräldralön kan tas ut i olika perioder där en ledighetsperiod likställs med föräldraledighetslagens regler.
  • Inskränkningar i rätten till sjuklön vid förtigande om sjukdom har plockats bort och inskränkningar där tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a LAS har förändrats och förbättrats.
  • Arbetsgrupper som inrättats för att se över frågor som berör exempelvis arbetsmiljö och flexibelt arbetsliv, kompetensutveckling och facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Kollektivavtalet i sin helhet kommer finnas tillgängligt inom kort.

Linn Skau

Avtalsansvarig, Akavia