Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkanden med Svenska Kyrkan

22/01/17 Akavia och Akademikerförbundet SSR, som tillsammans företräder ett antal Saco förbund samt Vårdförbundet inom Svenska kyrkan, har växlat yrkande med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO).

Den 31 mars 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 17 januari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Svenska kyrkan befinner sig i en osäker tid, precis som Sverige och världen. Det är samtidigt en tid då kyrkans roll får en ökad betydelse för att möta olika utmaningar i samhället. För att rekrytera och behålla dem som anställda inom Svenska kyrkan krävs avtal i nivå med andra arbetsgivare. Vi tror på medlemmarnas egen förmåga att påverka sin löneutveckling genom kompetens, ansvar, erfarenhet och bidrag till verksamheten. Vi vill särskilt betona vikten av att erfarna medarbetares prestation uppmärksammas

Att skapa en god och hållbar arbetsmiljö inom Svenska kyrkan har i många år varit en utmaning. Vi vill att avtalen ska bidra ett hållbart arbetsliv med tydliga förväntningar på arbetsgivare och arbetstagare och en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

Akavia och Akademikerförbundet SSRs yrkanden

Akavia och Akademikerförbundet, SSR avtalskrav handlar bland annat om

Ett löneavtal som följer märket för resten av arbetsmarknaden

  • Löneökningar med 4, 4 procent för avtalsperioden 230401-240331. Fasta ersättningar ska räknas upp med 4, 4 procent.
  • Lönesättande samtal som förhandlingsordning ska vara huvudspåret i löneavtalet.
  • Osakliga löneskillnader utifrån kön eller andra skillnader beroende på brister i lönesättningen hanteras utanför lönerevisionen.
  • Ersättningen för läger ses över och höjs.
  • Höjd bilersättning.

Skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

  • Arbetsgivaren lokalt aktivt ska arbeta för förbättrad psykosocial arbetsmiljö.
  • Utvecklade möjligheter till att träffa enskilda överenskommelser. Dessa ska vara skriftliga och uppsägningsbara. Det ska tydligt framgå vad man avstår och får som medarbetare.
  • Möjlighet för tillsvidareanställda att vara tjänstledig för att prova på annat arbete.

Ökad mångfald

  • Arbetsgivaren ska uppmuntra till ökad mångfald i sina rekryteringar och annonser.

Anna Westling

Avtalsansvarig, Akavia