Gå till Innehållet

Avtal klart med Fastigo – I-avtalet

Akavia har genom Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde, AiF, tecknat avtal med Fastigo avseende I-avtalet.

Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och lön. Avtalsperioden är på två år, från den 1 april 2023  till den 31 mars 2025.

AiF har tillsammans med Unionen och Ledarna kommit överens om följande med Fastigo: 

Lön

  • Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 och därefter 1 år i sänder med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.
  • Lönebildningsavtalet är ett så kallat processlöneavtal utan centralt fastställt löneutrymme.
  • Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om partena inte kommer överens om annat. 

Flexpension

Under avtalsperioden 2023-2025 ska premien för flexpension, som för närvarande är 1,6 procent, utökas med 0,2 procent från 2023-04-01 och med 0,2 procent från 2024-04-01. Premien till flexpension uppgår därmed till 2,0 procent.

Allmänna anställningsvillkor

Inga förändringar.

Arbetsgrupper

Fastigo, Unionen, AiF och Ledarna tillsätter en strategi- och utvecklingsgrupp för gemensam framtidsspaning inom fastighetsbranschen.

– Parterna kommer också genomföra partsgemensamma informationsinsatser i syfte att öka medvetenheten om löneavtalens innehåll och intentioner, säger Marina Nilsson, avtalsansvarig förhandlare, Akavia.

Martina Nilsson

Avtalsansvarig, Akavia