Gå till Innehållet

Fack och arbetsgivare enas om nytt avtal med märke på 7,4 procent över två år

Fackförbunden och arbetsgivarsidan inom industrin har enats om nya tvååriga avtal med en kostnadsram på 7,4 procent över två år.

De nya industriavtalen innebär en balans mellan löneökningar och att samtidigt värna samhällsekonomin. Industriavtalen gäller från och med den första april 2023.

Märket, som är normen för löneökningar inom avtalstiden, fastställdes till 7,4 procent för två år, fördelat på 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. Utöver löneökningar innehåller avtalet avsättningar till deltids- och flexpension samt en satsning på lägstalöner med 1350 kronor för aktuella förbund under det första året.

Akavia är nöjda med industriavtalen och kommer att gå vidare i förhandlingarna kring lön och villkor.

Akavias förhandlingschef Mikael Andersson säger att de nya avtalen skapar möjligheter att förhandla om märkbara löneökningar för medlemmar, trots det ansträngda ekonomiska läget. Han poängterar också att Akavias inriktning för avtalsrörelsen 2023 är att främja hållbar lönepolitik som bidrar till tillväxt och att individuella prestationer och akademisk kompetens ska återspeglas vid lönesättning. De nya industriavtalen ger också utrymme att förhandla fram individuella lösningar och bibehålla fokus på det flexibla arbetslivet.