Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande på området Public Service

Akavia och DIK, som företräder Akademikerförbunden, har växlat yrkande med Almega Mediaföretagen inom Public Service.

Den 31 mars 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 17 februari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Att arbeta är inte allt, det måste finnas utrymme för annat om vi ska ha ett hållbart arbetsliv och orka jobba ända fram till pensionen. Det ska finnas kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare för balans mellan kraven på prestation i förhållande till arbetsbelastning.

Akavia och DIKs yrkanden

Akavias och DIKs yrkanden handlar bland annat om

Modernt löneavtal med transparanta processer

  • Transparenta löneprocesser.
  • Lönesamtal förr alla medlemmar med möjlighet att påverka sin lön.
  • Chefer måste få mandat att sätta lön.
  • Vid ändring av befattning eller ansvarsprofil med överenskommen högre lön ska lönejustering ske vid tillträde av befattningen utan att belasta löneutrymmet i kommande lönerevision.
  • Parterna ska utveckla och förtydliga löneprocessen för att underlätta och effektivisera den lokala lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

  • Årliga hälsoundersökningar och betald friskvårdstimme.
  • Handlingsplaner för föräldralediga som återgår i tjänst för att säkerställa att den föräldraledige inte missgynnas i sin yrkes-, löne- och karriärutveckling.
  • Kvalifikationstider för föräldratillägg tas bort.
  • Distansarbete ska främjas men att möjligheten till arbete på kontor ska finnas kvar.

Förtroendevalda berikar verksamheten

  • En modell för bokföring av facklig tid bör införas lokalt och utformas så att en enskild individ eller enhet/avdelning inte belastas eller missgynnas.

 

Martin Ekdal

Avtalsansvarig, Akavia