Gå till Innehållet

Förhandlingar i hamn om förändringar i avtalen för statligt anställda Akavia-medlemmar

23/10/02 Förhandlingar om förändringar i avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades under lördagen. De nya bestämmelserna omfattar flera förbättrade medlemsvillkor för statligt anställda Akavia-medlemmar, bland annat bättre villkor för medlemmar vid händelse av beslut om omlokalisering av arbetsplats.

Saco-S, som förhandlar och tecknar kollektivavtal för dig som är statligt anställd Akavia-medlem, avslutade i lördags förhandlingar med Arbetsgivarverket. Tillsammans utvecklar parterna sektorns villkor och verksamhet och förhandlingarna syftade till att vidareutveckla de tillsvidareavtal som finns på plats.

För statligt anställda Akavia-medlemmar resulterade förhandlingarna i viktiga nya individanpassade villkor. Förutom utökade villkor kring pensionsavsättning och flexibilitet gällande semestertillägg får nu medlemmar högre ersättning vid arbetsskada och större trygghet vid händelse av beslut om omlokalisering av myndigheten. En fråga som parterna också arbetat med under lång tid är att tydliggöra reglerna för planering av arbetstid för lärare och forskare vid lärosäten, något som nu blivit tydligare med större fokus på dialog mellan chef och medarbetare.

Dialog parterna emellan kommer fortsätta föras med hänsyn till det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och risken för kriser som kräver att parterna på statlig nivå arbetar tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar och relevanta villkor.

Alla ändringar i avtalet gäller från 1 januari 2024.

De nya bestämmelserna i korthet

  • Utökad flexibilitet att växla semestertillägget genom enskild överenskommelse mot fler lediga dagar för att underlätta återhämtning och öka den individuella flexibiliteten till ledighet.
  • Möjligheten till extra pensionsavsättning höjs till 69 år genom en enskild överenskommelse.
  • För de medlemmar vars arbetsplats omlokaliseras till annan ort blir nu stödet och omställningstiden lika oavsett om det är regeringen eller myndigheten som fattar beslutet om omlokalisering.
  • Vid arbetsskada kommer ersättningen nu att täcka hela inkomstförlusten.
  • Reglerna för planering av arbetstid för lärare och forskare vid lärosäten har blivit tydligare med större fokus på dialog mellan chef och medarbetare. Det är en fråga parterna arbetat med länge som nu fått en lösning.

Ta del av samtliga nya bestämmelser på Saco-S hemsida.