Gå till Innehållet

Avtal klart med Almega Medieföretagen för tjänstemän i Public Serviceföretag

Akavia har tillsammans med DIK för Akademikerförbunden den 12 maj tecknat nytt avtal med Almega Medieföretagen för tjänstemän i Public Serviceföretag.

Uppgörelsen om allmänna villkor för tjänstemän i Public Serviceföretag gäller under avtalsperioden 2023-04-01 – 2025-03-31. Förutom vissa redaktionella ändringar blev det inga ändringar i villkorsavtalet.

Löneavtalet löper från och med 2023-04-01 och tills vidare. 

Martin Ekdal

Avtalsansvarig, Akavia