Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande på område Fastigo I

Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde, AiF, där Akavia ingår, har växlat yrkande med Fastigo på området Fastigo I.

Den 31 mars 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 20 februari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. Akademiker är viktiga för samhällets utveckling och deras löneutvecklingen ska ske utifrån arbetsprestation och belönas därefter.

Att arbeta är inte allt, det måste finnas utrymme för annat om vi ska ha ett hållbart arbetsliv och orka jobba ända fram till pensionen. Vi lyfter därför särskilt arbetsmiljö, jämställdhet och flexibilitet.

Akavia och AIFs yrkanden

Akavias och AiFs yrkanden handlar bland annat om

Ett fortsatt modernt löneavtal med transparanta löneprocesser

  • Lönesamtal för alla tjänstemän med möjlighet att påverka sin lön.
  • Chefer ska få bättre förutsättningar att påverka löneprocess och löneutrymmet.
  • Partsgemensamma informationsinsatser i syfte att öka medvetenheten om avtalets innehåll och intentioner.
  • Ytterligare avsättningar till flexpension.


En plan för återgång i arbete efter föräldraledighet

  • En plan för återgång i arbete efter föräldraledighet för att säkerställa att denne inte missgynnas i sin yrkes-, lön och karriärutveckling.

Balans i arbetslivet

  • Möjlighet att växla semestertillägg mot lediga dagar.
  • Arbetsgivaren ska ha en dialog med arbetstagaren om förväntningar på prestationer i förhållande till arbetsbelastningen.
  • Distansarbete ska främjas men möjligheten till arbete på kontor ska finnas kvar.

 

Martina Nilsson

Avtalsansvarig, Akavia