Gå till Innehållet

Avtal tecknat med Almega Tech Telekom

Akavia har idag tillsammans Sveriges Ingenjörer tecknat ett nytt kollektivavtal för Telekom-branschen med Tech Sverige/Almega.

Avtalet löper på tvår år, 1 april 2023 – 31 mars 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,4 procent, vilket motsvarar märket.

I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på flexpension.

–  Avtalet skapar goda förutsättningar för bra löneutveckling för våra medlemmar i Telekom-branschen i en ekonomiskt osäker tid säger Jens Jansson, avtalsansvarig Akavia.

Jens Jansson

Avtalsansvarig, Akavia