Gå till Innehållet

Avtal klara med Svensk Scenkonst

Akavia har tillsammans med DIK (Akademikerförbunden) tecknat avtal inom Svensk Scenkonst: Institutionsteateravtalet och Tjänstemannaavtalet. Avtalen gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.

Institutionsteater- avtalet

Institutionsteateravtalet innehåller följande:

 • Avtalsvärde –”stupstock”

  Om centrala parter inte enas om nivån för löneökningar kommer ”stupstocken” göras gällande. Då gäller det centrala avtalsvärdet  4,1 procent från april 2023 och 3,1 procent från april 2024.

 • Avsättning till flexpension 0,2 procent.

  Parterna har kommit överens om ytterligare avsättning till flexpension med 0,2 procent 2024-04-01. Den sammanlagda avsättningen för flexpensions­premier kommer efter avtalsperioden att vara 1,3 procent av lönen.

 • Anställning som vikarie och/eller avtalad visstidsanställd i mer än 36 månader under en femårsperiod omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning.

 • Inskränkningar i rätten till sjuklön slopas

 • Reseavtalet numera på branschnivå
 • Arbetsgrupp om förbättrad löneprocess i syfte att öka tydligheten och fördjupa kunskapen kring löneprocessen.

Tjänstemannaavtalet

Tjänstemannaavtalet innehåller följande:

 • Avtalsvärde –”stupstock”
  Akademikerförbundens löneavtal med Svensk Scenkonst är ett stupstocksavtal. Om centrala parter inte enas om nivån för löneökningar kommer ”stupstocken” göras gällande. Då gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 4,1 procent från april 2023 och 3,1 procent från april 2024.
 • Det avsätts ytterligare 0,2 procent till flexpension den 2024-04-01. Den sammanlagda avsättningen för flexpensionspremier kommer efter avtalsperioden att vara 1,3 procent av lönen.
 • Högre OB-ersättning kvällar, nätter och helg.

 •  

  Bättre föräldralön. Den som varit anställd i ett år eller mer har rätt till föräldralön i sex månader. Föräldraledighet med föräldralön kan äga rum vid flera skilda perioder.

 •  

  Extra ersättning vid förebyggande sjukpenning, ersättning motsvarade sjuklön vid sjukpenning betalas vid motsvarande tid med förebyggande sjukpenning.

 •  

  Begränsningsperioden förlängs från tre till sex månader. Det innebär att ordinarie arbetstid inte får överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en period om sex månader.

 •  

  Tillsammans med Svensk Scenkonst och Unionen har Akademikerförbunden enats om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att införa ett samverkansavtal på avtalsområdet.

Martin Ekdal

Avtalsansvarig, Akavia