Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkanden med Fremia Folksam

Akademikerförbunden, där Akavia ingår, har växlat yrkande med Fremia Folksam.

Den 31 december 2022 löpte nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 8 mars 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. Akademiker är viktiga för samhällets utveckling och deras löneutvecklingen ska ske utifrån arbetsprestation och belönas därefter.

Akademikerförbundens utgångspunkt för kommande avtalsperiod är avtal med fokus på hållbarhet. Inriktningen speglas i de yrkanden som läggs fram där vi särskilt vill lyfta ett flexibelt arbetsliv, jämställdhet och goda förutsättningarna för lokalfackligt arbete.

AKAVIA OCH AKADEMIKERFÖRBUNDENS YRKANDE

Akavia och Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om

Lön

  • Befintligt löneavtal ska fortsätta.
  • Ta bort vissa undantag på grund av ålder då de kan anses vara diskriminerande

Allmänna villkor

  • Inga ändringar i allmänna villkor förrän parterna har kommit överens om ett huvudavtal och en ny omställningslösning är på plats. Inom försäkringsbranschen.

Flexibilitet i arbetslivet/Distansarbete

  • Öka flexibiliteten och valfriheten för medarbetarna med den fysiska arbetsplatsen hos arbetsgivaren, kontoret som en grundförutsättning. Parterna bör gemensamt uppmärksamma de konsekvenser ett oreglerat arbete utanför kontoret får för jämställdheten medarbetarnas möjlighet att få balans mellan arbete och fritid.

Fackligt förtroendevalda

Den lokala hanteringen av facklig tid behöver vara tydlig, ”kostnaderna” för facklig tid ska bäras centralt hos arbetsgivaren, de fackligt förtroendevalda behöver mötas med respekt och uppskattning i den lokalfackliga rollen och de måste få möjlighet att parallellt med uppdraget upprätthålla yrkesrollen.

  • Akademikerförbunden yrkar att parterna tar fram en partsgemensam vägledning för goda förutsättningar och villkor för fackligt förtroendevalda.

Jacob Broström

Ansvarig förhandlare, Akavia