Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande inom Tech Sverige – IT och Tech Sverige – Telekom

Akavia och Sveriges Ingenjörer, som företräder Saco-medlemmar inom branscherna, har växlat yrkande med Almega inom områdena Tech Sverige – IT och Tech Sverige – Telekom.

Den 31 mars 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 12 januari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen men också för kompetensförsörjning och produktivitetsökning i företagen. Kompetenta medarbetare är en förutsättning för att svenska företag ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen och för en stark svensk ekonomi.

Att arbeta är inte allt, det måste finnas utrymme för annat om vi ska ha ett hållbart arbetsliv och orka jobba ända fram till pensionen. Det är därför viktigt att 40 timmars arbetsvecka ska vara norm även för akademiker och att det finns utrymme för individuella lösningar.

Akavia och Sveriges Ingenjörers yrkande

Akavia och Sveriges Ingenjörer avtalskrav handlar bland annat om

En löneutveckling som går i takt med samhällsekonomin

  • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
  • Osakliga löneskillnader ska justeras med medel utanför ordinarie lönerevision.
  • Tillämpningen av löneavtalet ska förbättras.

Fler möjligheter till att komma överens om individuella villkor för att få en bättre balans i livet

  • Växla semestertillägget till fler lediga dagar
  • Möjlighet till hem-/distansarbete

Föräldralön och sjuklön

  • Föräldralöneutfyllnad ska beräknas på sammanlagd anställningstid i stället för ”oavbruten anställning”
  • Sjuklönetidens längd ska beräknas på sammanlagd anställningstid i stället för ”år i följd”

Förbättrade förutsättningar att bedriva fackligt arbete

  • Avtal om samverkan och utveckling kompletteras med skrivningar för att underlätta för lokalt fackligt arbete.

Jens Janssson

Avtalsansvarig, Akavia