Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkande om Tjänstemannavtalet/ Mediaföretagen

Akademikerförbunden, där Akavia ingår, har växlat yrkande med Almega Tjänsteföretagen/Mediaföretagen.

Den 30 april 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 22 februari 2023. Vår utgångspunkt är ett ett-årigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. Akademiker är viktiga för samhällets utveckling och deras löneutvecklingen ska ske utifrån arbetsprestation och belönas därefter.

Att arbeta är inte allt, det måste finnas utrymme för annat om vi ska ha ett hållbart arbetsliv och orka jobba ända fram till pensionen. Vi vill därför öka flexibiliteten och valfriheten för medarbetarna.

AKAVIA OCH AKADEMIKERFÖRBUNDENS YRKANDE

Akavia och Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om

Lön/Löneprocess

 • Ett processlöneavtal utan angiven siffra men med en stupstock om 4,4 procent.
 • Lönejusteringar beroende på osakliga löneskillnader identifierade vid lönekartläggning eller andra skillnader beroende på brister i lönesättningen hanteras utanför lönerevisionen.
 • Ytterligare avsättningar till flexpensionen.

Arbetstid

 • Förtydligande om vad en överenskommelse om annan kompensation för övertid innebär.

Balans i livet

 • Individuella överenskommelser om att växla semestertillägg mot lediga dagar.
 • Distansarbete ska främjas men att möjligheten till arbete på kontor ska finnas kvar.

Jämställdhet

 • Kvalifikationstiderna för föräldralön ska tas bort.
 • Utbetalning av föräldralön utbetalas månadsvis under den period som medarbetaren erhåller föräldralön.
 • Inför och efter föräldraledighet ska en plan upprättas för att säkerställa att föräldralediga inte missgynnas i yrkes-, löne- och karriärutveckling.


Förtroendevalda är en strategisk tillgång

 • Förbättrade villkor och möjligheter till kompetensutveckling för förtroendevalda.
 • Förtroendevaldas organisatoriska tillhörighet ska ses över med hänsyn till lönerevisionen.

Ett hållbart arbetsliv

 • Partsgemensamt göra det möjligt att lokalt samverka kring frågor om klimat, miljö och hållbarhet samt välbefinnande på arbetsplatsen.

Anne Westerlind

Avtalsansvarig, Akavia