Gå till Innehållet

Facken inom Industrin sa nej till budet

Industriavtalet ska helst vara klart den 31 mars. Parterna inom industrin är först ut i avtalsrörelsen och den bransch som sätter det så kallade märket, det vill säga hur stora löneökningarna i procent förväntas bli under avtalstiden.

Den 1 mars påbörjade Industriavtalets opartiska ordförande (OpO) sitt uppdrag och de presenterade i torsdags sitt förslag till parterna inom industrin. Förslaget är på 6,5 procent på 24 månader. Arbetsgivarna accepterade budet men det gjorde inte de fackliga organisationerna. Nu väntar en vecka med intensiva förhandlingar innan parterna ska vara överens den 31 mars.

Avtalsförhandlingar pågår även i andra branscher. I de avtalsförhandlingar där Akavia ingår upplever vi generellt att parterna står långt ifrån varandra och det osäkra ekonomiska läget gör det svårt att spekulera i både längd och siffra i denna avtalsrörelse. För att vi ska kunna komma vidare i avtalsarbetet behöver industrin först sätta märket.
Arbetsgivarnas ingång i förhandlingarna är generellt att avtalet ska bli billigare. De kan inte riktigt se hur innehållet i villkorsavtalen kan ha ett mervärde som gör dem till attraktiva arbetsgivare, som kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Arbetstidsfrågan är en återkommande punkt i många av våra avtalsområden. Arbetsgivarna lyfter till exempel beredskap, begränsningsperiodens längd, nattvila och andra spärrar som vi ser som viktiga för ett hållbart arbetsliv.