Gå till Innehållet

Bli mentor åt en invandrad akademiker

Idag är var femte akademiker i Sverige utrikesfödd och många har svårt att få kvalificerade jobb. Bli mentor åt en akademiker med liknande bakgrund som vill in på svensk arbetsmarknad.

64 procent har fått kvalificerade jobb

Din insats kan vara avgörande för adeptens arbetsliv.  Från tidigare program har 64 procent fått kvalificerade jobb under eller efter programmet och av dessa säger två av tre att mentorn bidrog till att de fick jobbet.

Programmets upplägg

  • Programmet startar i mars och oktober varje år och pågår i sju månader.
  • Akavia ordnar tre gemensamma gruppträffar i Stockholm med utbildning i mentorskap, jobbsökande och nätverksbyggande.
  • Mentorer bjuds in till en separat digital utbildning om att vara mentor.
  • Mentor och adept träffas ungefär en gång i månaden.
  • Akavia fungerar som ett stöd under hela programmet.

Enskilda träffar

Mentorn och adepten bestämmer tillsammans var och när de ska ses. Som mentor bidrar du med viktig vägledning och kunskap om svensk arbetsmarknad. Mentorns roll är att ge verktyg för att närma sig arbetsmarknaden, men mentorn ansvarar inte för att ordna ett jobb åt adepten.

Eftersom vi vet att svenska språket ofta är en förutsättning för att få jobb genomförs programmet på svenska och innebär i sig träning på fackspråk.

Matchning utifrån adeptens önskemål

Mentor och adept matchas ihop baserat på utbildning och bakgrund och adeptens önskemål om framtida bransch. Mentorn får inte betalt utan ställer upp ideellt.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem