Gå till Innehållet

Porträtt

Flerspråkiga Karlen Tonakanyan drömde om att bli diplomat som ung men intresset för offentlig förvaltning gjorde att han valde att studera statsvetenskap istället för internationella relationer.

– Jag var väldigt målmedveten under min studietid och förstod att man behöver skaffa sig arbetslivserfarenhet tidigt för att få ett relevant jobb efter examen.

Efter att ha sett en rekryteringsannons under första året på utbildningen skickade han in en ansökan om sommarjobb till Migrationsverket. Myndigheten tyckte att han gjorde bra ifrån sig så han fick sommarjobb även året därpå. Under sista året på universitetet jobbade han deltid där vid sidan av studierna.

– Jag började som assistent på Migrationsverkets mottagningsenhet, där asylsökande bland annat kan ansöka om LMA-kort och ekonomiskt bistånd, och successivt fick jag ta allt mer ansvar.

Extrajobbet gav Karlen stor insyn i utlänningslagstiftningen och även hur samverkan mellan olika myndigheter som Domstolsverket, Kriminalvården och Polismyndigheten fungerar. Efter examen sökte han jobb på ett av Migrationsverkets förvar.

– Att jobba extra är inte bara ett sätt att få arbetslivserfarenhet, du får också möjlighet att lära känna en arbetsgivare. Jag trivs väldigt bra på Migrationsverket, som är mån om att behålla sina medarbetare och har tydliga utvecklingsplaner, vilket är viktigt för mig.

Karlen tipsar studenter om att söka sommarjobb på myndigheter och nämner till exempel

Försäkringskassan, Skatteverket och Kriminalvården.

– Oavsett om du väljer att stanna kvar efter examen eller inte kommer du att ha nytta av ditt kontaktnät, då många myndigheter samverkar med varandra.

I dag arbetar Karlen med återvändandeärenden och tar beslut om en person, som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, ska tas i förvar inför återvändandet till hemlandet. I vissa fall kan det finnas risk för att de avviker. Fallen han jobbar med är ofta komplicerade med en mängd olika omständigheter som behöver vägas in och flera parter involverade – allt från polisen till offentliga biträden.

– Med rollen kommer ett stort ansvar. Som handläggare ska du följa lagstiftningen och ta korrekta och tydliga beslut. Förutom noggrannhet krävs också mognad och empati. Jag har även haft en fördel av att kunna flera språk och ha erfarenhet av olika kulturer.

Även om Karlen har släppt drömmen om att bli diplomat finns ändå en möjlighet till framtida utlandstjänstgöring.

– Migrationsverket har personal på vissa ambassader som arbetar med att utfärda visum och göra utredningar om familjeanknytning men för att komma ifråga för en sådan tjänst behöver du ha mycket erfarenhet av migrationsrätt, så det ligger i så fall några år framåt i tiden.

Karlens tips

Ta på dig sidouppdrag:

"Som nyanställd kan det vara bra att ta på sig sidouppdrag som gör att du får ökad kunskap och fler kontakter på arbetsplatsen. Jag är till exempel kontaktperson för människohandel på förvaret."

Lär dig fler språk:

"Vill du jobba med internationella frågor bör du satsa på att lära dig minst ett språk utöver engelska, såsom ryska, arabiska, kinesiska, franska eller spanska. Själv är jag delvis uppvuxen i en ryskspråkig miljö, vilket jag har haft stor nytta av."

Vem är Karlen?

Ålder:

26 år.

Utbildning:

Kandidatexamen i statsvetenskap, Stockholms universitet och Uppsala universitet, examen 2019.

Favoritkurs:

Svensk politik, kursen gav insikt i hur komplicerade olika politiska frågor är, från fackliga förhandlingar till migrationspolitik.

Titel:

Migrationshandläggare på ett av Migrationsverkets förvar.

Intressen:

Bilar och kampsport.