Gå till Innehållet

Branscherna med högst och lägst ingångslöner

23/03/06 Akavias årliga löneenkät bland sina medlemmar visar att ingångslönerna för akademiker kan skilja sig stort mellan olika branscher. I topp hamnar myndigheter inom utbildning och tjänsteföretag. Revision och domstolar placerar sig i botten.

Akavias lönestatistik uppdateras årligen med hjälp av en löneenkät som hjälper medlemmarna att förhandla fram rätt lön. Bland de 46 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker och kommunikatörer som deltagit i senaste enkäten ingår många som är nya på arbetsmarknaden och som svarat på frågan om ingångslön.

Här framgår att det kan skilja stort beroende på vilken bransch som medlemmarna arbetar inom. I topp bland ingångslöner placerar sig offentliga verksamheter inom utbildning (35 400 kronor) och tjänsteföretag (35 000). Lägst ingångslöner noterar domstolsväsendet (29 100) och revision (30 400).

Att vissa branscher har högre respektive lägre ingångslöner kan enligt Akavias löneexpert Caroline Lindeberg ha flera förklaringar.

– Vissa verksamheter arbetar i en miljö där konkurrensen om kompetent arbetskraft är stor. Det driver i sin tur upp ingångslönerna. Sedan finns det andra områden med lägre ingångslöner dit många söker sig för att lära sig och sedan förhoppningsvis öka i lön på sikt. Revisionsbranschen och domstolsväsendet är två exempel.

För att medlemmar som är nya på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar Akavia löpande sina rekommenderade ingångslöner och som utgår från svaren i löneenkäten. Högst rekommenderad ingångslön för 2023 har it-akademiker (36 500), följt av ekonomer (35 000), jurister (35 000), samhällsvetare (34 500), personalvetare (34 000) och kommunikatörer (32 400).

– Ingångslönerna som vi rekommenderar ska ses som riktmärken och kan som sagt skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll. Det är mycket viktigt att man hamnar rätt från början då det kan vara svårt att ta igen senare, säger, säger Caroline Lindeberg.

Ingångslöner i olika branscher (median 2022)

 

Median ingångslön

Utbildning (myndighetsförvaltning)

35 400

Tjänsteföretag

35 000

Försäkring

34 500

Industri

34 400

Advokat- och juristbyrå

34 000

Bank

34 000

Finans

34 000

IT

33 900

Fastighet

33 900

Kommun eller regional förvaltning

33 500

Handeln

33 000

Samhällsskydd och rättsskipning

32 800

Media

32 300

Allmän offentlig förvaltning

31 400

Ideella sektorn

30 500

Bemanning

30 500

Revision

30 400

Domstolsväsendet

29 100

Källa: Akavias löneenkät

Akavias rekommenderade ingångslöner för 2023

IT-akademiker: 36 500

Ekonomer: 35 000

Jurister: 35 000

Samhällsvetare: 34 500

Personalvetare: 34 000

Kommunikatörer: 32 400