Mallar anställningsavtal

Det är viktigt att träffa ett skriftligt anställningsavtal innan du börjar din anställning. Muntliga avtal är giltiga, men innehållet är svårt att bevisa. Akavia har därför arbetat fram två exempel på anställningsavtal – dels ett som tar sikte på dig som kommer att omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS, och dels ett som tar sikte på dig som kommer att arbeta som vd eller vara i företagsledande ställning och därför inte omfattas av LAS.

Anställd i privat sektor

Exempel på anställningsavtal För Anställd Som omfattas av LAS I PRivat sektor

I anslutning till avtalstexten finns kommentarer och rekommendationer. Här får du råd om vad avtalet bör innehålla och vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och vad som är förhandlingsbart. Du får även råd om vad du bör tänka på innan du skriver på.

Anställningsavtal arbetstagare SV_BroschyrAnställningsavtal arbetstagare SV_exempel (docx)

VD

Exempel på anställningsavtal För Vd och personer i företagsledande ställning 

I anslutning till avtalstexten får du kommentarer och rekommendationer. Du får även råd om vad avtalet bör innehålla vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Du får även råd om vad du bör tänka innan du skriver på. Anställningsavtalet innehåller även ett exempel på instruktion för vd-avtal. Exemplet är utformat utifrån det faktum att du inte omfattas av LAS och normalt sett inte heller av kollektivavtal.

Anställningsavtal vd SV_BroschyrAnställningsavtal VD SV_exempel (docx)