Gå till Innehållet

Porträtt

För den resultatdrivne John Spiegel stod valet mellan att bli jurist eller fastighetsmäklare. Han valde fastighetsmäklarprogrammet och byggde på med en kandidatexamen i företagsekonomi, men sedan växlade han spår.

– Jag läste en del väldigt intressanta juridikkurser under min utbildning och kände att jag ville ge juridiken en chans, annars var risken stor att jag skulle ångra mig.

Under studietiden i Göteborg var John engagerad i Internationella utskottet som fadder för utbytesstudenter samtidigt som han var studentambassadör och jobbade extra som juridisk konsult för två studentägda bolag.

– Juristutbildningen är väldigt teoretisk. Extrajobben gav inte bara praktisk erfarenhet utan var även utvecklande på det personliga planet. Jag fick ta mig an olika typer av uppdrag, bland annat var jag ansvarig för avtalsskrivandet i samband med ett joint venture där 150 miljoner kronor skulle regleras.

John rekommenderar studenter att vara aktiva och knyta kontakter under studietiden. Det kan leda till att dörrar öppnas och han ger ett exempel från sitt eget liv. Under ett frukostseminarium som European Law Students’ Association arrangerade började John prata med några delägare på en advokatbyrå. Efteråt hörde han av sig till dem och det slutade med att han fick göra sin uppsatspraktik där.

– Det var en väldigt lärorik tid. Jag hade en aktiv roll i flera av byråns grupper och ägnade mig åt allt från rättsutredningar till att granska avtal. Jag fick verkligen testa på det juridiska hantverket.

Efter sin examen fortsatte John att jobba som juridisk konsult på ett av studentbolagen, men på en mer senior nivå. Efter ett tag bestämde han sig för att söka notarietjänst. Konkurrensen om platserna är knivskarp, speciellt i storstäderna. Därför valde han att söka sig till Eksjö i Småland, där han nu har jobbat som tingsnotarie i drygt ett år.

– Redan första dagen fick jag svära domareden. Arbetet består i huvudsak av två delar. Som domare fattar jag beslut i olika ärenden samt dömer i bland annat förenklade tvistemål och brottmål med högst sex månaders fängelse i straffskalan. Det roligaste är att hålla egna förhandlingar. Jag arbetar även tillsammans med en domare och förbereder inför brottmål, för protokoll under förhandlingar och sköter en del efterarbete. Ibland får jag i uppdrag att skriva hela eller delar av domen.

Samtidigt kan en del av målen kännas tunga, som när det handlar om infekterade vårdnadstvister eller våld mot unga eller kvinnor.

– Då gäller det att ha integritet och vara objektiv trots att du känner dig berörd.

Notarietjänstgöringen lägger grunden för flera olika karriärvägar där en del väljer domarbanan, andra blir åklagare eller advokater.

– Själv vill jag gärna återvända till den privata sektorn och arbeta på en advokatbyrå då jag drömmer om att en dag bli advokat.

Johns tips

Knyta kontakter:

"Det lönar sig att vara aktiv och knyta kontakter under studietiden, det finns allt från seminarier till mässor och event som du kan gå på. Representanter från arbetslivet brukar uppskatta när man visar intresse, så var framåt och våga ta kontakt med arbetsgivare som du är intresserad av."

Tänk på betygen:

"Det går inte att komma ifrån att betygen är viktiga när du är nyutexaminerad jurist, då det är dem du konkurrerar med när du inte har så mycket arbetslivserfarenhet."

Vem är John?

Ålder:

31 år.

Utbildning:

Fastighetsmäklarprogrammet samt kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Borås, examen 2014. Juristprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, examen 2019.

Favoritkurs:

Affärsadvokaten – ett rollperspektiv på affärsjuridiken. Vi fick jobba med konkreta case och fick insyn i hur det är att arbeta på en advokatbyrå.

Titel:

Tingsnotarie vid Eksjö tingsrätt.

Intressen:

Är quiz­fantast och tävlar gärna. Har bland annat varit med i ”Vi i femman”, ”Vem vet mest” och vunnit den årliga Advokat­quizen i Göteborg med mitt lag. Tar gärna en tur på motorcykeln när tillfälle ges.