Gå till Innehållet

Ett jämställt arbetsliv

En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Inom ramen för att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega tillsammans med Unionen och Akademikerförbunden tagit fram en praktisk vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Vägledning till ett jämställt arbetsliv