Gå till Innehållet

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska se till att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.