Gå till Innehållet

Uppsägning av anställning

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter vid varsel, uppsägning eller avsked. Få bättre insikt i arbetsrättsliga regler och lagar om vad som gäller för dig.

Har du blivit erbjuden en överenskommelse?

Om du blir erbjuden ett utköpsavtal eller en överenskommelse om uppsägning från din arbetsgivare är det viktigt att du vet vad som gäller. Se en checklista för utköpsavtal och vad som påverkar värdet på en överenskommelse.