Uppsägning av anställning

En arbetstagare behöver inte ange orsaken till sin egen uppsägning, och en arbetsgivare har inte rätt att kräva att arbetstagaren uppger en orsak.

Avsluta din anställning genom överenskommelse

Du och din arbetsgivare kan komma överens om att anställningen ska avslutas. En sådan överenskommelse ska vara frivillig och kan göras när som helst.