Gå till Innehållet

Så kan din arbetsgivare förebygga diskriminering

Alla arbetsgivare måste vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. Detta arbete omfattar till exempel förebyggande av sexuella trakasserier och genomförande av lönekartläggningar.

5 åtgärder för att förebygga diskriminering

1. Sätta åtgärdsarbetet i fokus

För att kunna ge alla medarbetare lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen är det viktigt att arbeta med aktiva åtgärder. Arbetet ska omfatta alltifrån arbetsförhållanden, rekrytering, lönesättning och andra anställningsvillkor till befordran, utbildning och kompetensutveckling. Arbetet ska även dokumenteras.

2. Se över vilka styrdokument som finns

Gå igenom er rekryteringspolicy, uppförandekod, anställningsvillkor, anställningsprocess, befordringar, utbildning, uppsägning och varsel för att se hur ni hanterar diskrimineringsaspekten i de olika delarna och hur ni jobbar med inkludering. Ta med konkreta exempel i styrdokumenten så att den som tar del av informationen förstår hur de ska tillämpas.

3. Engagera chefer och ledning

Det räcker inte att chefer och ledning känner till vilka lagar som gäller och vad företagets policy säger om diskriminering, de måste också tillämpa såväl lagar som policy i det dagliga arbetet. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

4. Vara tydlig med vad som gäller

Företagets styrdokument och riktlinjer ska vara välkända inom organisationen. Du kan publicera dem på intranätet, men glöm inte att också prata om inkludering, diskriminering och mångfald kanske som en stående punkt på relevanta möten.

5. Göra medarbetarna mer medvetna

Genom att använda intern expertis om det finns, eller anlita en mångfaldskonsult, kan du både öka kunskapen och medvetandet inom organisationen. Det är viktigt att medarbetarna vet vad de ska göra om de bevittnar eller utsätts för diskriminering och att alla känner ett individuellt ansvar.

DO: åtgärdsguide mot diskrimineringDO: arbetsgivarnas ansvar enligt lag

Inte medlem i Akavia?

Gör som 135 000 andra akademiker