Din professionsförening

Som medlem i Akavia tillhör du en professionsföreningen. Föreningen ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.

Styret leder din professionsförening

Som medlem i Akavia tillhör du professionsföreningen för antingen ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatörer eller chefer. Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse.

Professionsföreningens uppdrag är att förmedla din professions specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar på arbetsmarknaden. Föreningen medverkar även i förbundets omvärldsbevakning av din profession och utvecklingen av medlemsnytta för din profession.

Läs mer om uppdraget

Styret för ekonomer

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för ekonomer under 2022/2023 är:

 • Christina Öberg / Professor, Karlstads universitet samt professor på Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet 
 • Hampus Espeland / Business Controller - Group Finance, Sesami Cash Management
 • Marie Hult / Handläggare, Skatteverket
 • Melek Güzel / Avdelningscontroller, Trafikverket

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET FÖR EKONOMER?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Nina Forssblad.

Styret för jurister

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för jurister under 2022/2023 är:

 • Cecilia Ashori-Mehrandjani / Notarie Sveriges Domstolar
 • Elin Ac / Kanslijurist, Helsingborgs pastorat
 • Kristine Gasparyan / Jurist Post- och telestyrelse
 • Paul Lappalainen / Pensionär, viss undervisning på SU
 • Peter Ros / Jur kand, egenföretagare

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET FÖR JURISTER?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ulrika Husmark.

Styret för samhällsvetare

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för samhällsvetare under 2022/2023 är:

 • Carin Sundhage / Analytiker, Integritetsskyddsmyndigheten
 • Charlotte Elam / Senior utredare, Universitetskanslersämbetet
 • Henric Brükmann / Projektledare, Falkenbergs kommun
 • Mariana Vikström / Konsult social hållbarhet Sweco
 • Per Johansson / Utredare, Sveriges Psykologförbund
 • Susanne Maxborn / Handläggare, Polismyndigheten

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET FÖR SAMHÄLLSVETARE?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ulrika Husmark.

Styret för it-akademiker

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för it-akademiker under 2022/2023 är:

 • Anton Larsson / IT-konsult, Avega
 • Mohamed Abu-Torse / Senior system/lösningsarkitekt, Försäkringskassan
 • Nader Javid / IT-forensiker, Polisen
 • Nina Rothman / Egenföretagare, Rothman konsultverksamhet
 • Reza Khalaf Beigi / Verksamhetsutvecklare Digitalisering, Mölndals stad
 • Tappen Kuusela / Tullverket

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET FÖR IT-AKADEMIKER?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ida Inga.

Styret för personalvetare

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för personalvetare under 2022/2023 är:

 • Ann-Britt Andersson / HR-partner/specialist, konsult
 • Annica Bergdahl / HR-konsult, Region Örebro
 • Fenix Bretz / Director of People & Organisational Development, Kjell & Company
 • Ivana Boban Jagodic / Head of recruitment operations, Avarn Security AB
 • Jan Karlsson / Universitetslektor, Högskolan i Halmstad
 • Olga Ståhl / Global Change Manager, Ericsson
 • Peter Berglund Andersson / HR-konsult, Egen verksamhet

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET för personalvetare?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Nina Forssblad.

Styret för kommunikatörer

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för kommunikatörer under 2022/2023 är:

 • Carl-Johan Helgesson / Kommunikatör, Jordbruksverket
 • Eva Eliasson / Kommunikationsstrateg, Kreo Kommunikation AB
 • Fredric Ripe / Business owner, Skatteverket
 • Karin Falkeström / VD, Idest Kommunikation AB
 • Leif Rahnasto / Digital kommunikatör, Skurups kommun

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET för kommunikatörer?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ida Inga.

Styret för chefer

De medlemmar som är med i styret och leder professionsföreningen för chefer under 2022/2023 är:

 • Ann-Charlotte Oetterli / Enhetschef, Nacka kommun
 • Anders Ljungberg / Tf. Analysdirektör, Arbetsförmedlingen
 • Hannes Vedin / HR Leader, Axalta Coating Systems Sverige AB
 • Karwan Zetali / CSO, Qibbla Halal Kött AB
 • Siv Larsson / Personalchef, Överkalix kommun
 • Tina Rundström / Head of IT Management Air & Ocean Region Europe

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED STYRET FÖR CHEFER?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Birgitta Rydell.