Gå till Innehållet

Engagera dig som förtroendevald

Vill du och dina kollegor veta vad som är på gång hos er arbetsgivare, få en möjlighet att framföra vad ni tycker och påverka er arbetsplats? Bli förtroendevald!

Förtroendevalda gör skillnad

Som förtroendevald representerar du ditt förbund och medlemmarna på din arbetsplats. Att vara förtroendevald innebär att både bry sig om sig själv, kollegorna och hela verksamheten.

Läs mer om vad uppdraget innebär, hur du gör och vart du vänder dig om du är intresserad av att bli förtroendevald, pdf.

Medlemmarnas röst

Du företräder medlemmarna på arbetsplatsen och är länken till arbetsgivaren. Du informerar medlemmarna om vad som sker på arbetsplatsen och förmedlar deras synpunkter, önskemål och förslag på arbetsvillkor och verksamhet till arbetsgivaren. Du kan också stötta och coacha medlemmar inför deras utvecklings- och lönesamtal.

Som förtroendevald samverkar och bidrar du löpande med idéer som utvecklar verksamheten. Du är med och påverkar arbetsgivaren innan viktiga beslut fattas som berör verksamheten och medarbetarna. 

Ju fler medlemmar vi har på en arbetsplats desto större inflytande har vi, därför arbetar du även aktivt med att få fler att bli medlemmar.

Akavia stöttar dig

Ditt förbund stöttar dig och ger dig relevant utbildning under hela ditt uppdrag. Som förtroendevald får du en djupare inblick i hur verksamheten fungerar, du får utlopp för ditt engagemang och är en inspiratör för andra medlemmar och kollegor, dessutom stärker du dina ledarskapsförmågor. Som förtroendevald har du en reell möjlighet att verkligen göra skillnad!

I filmen, ”Var med och påverka på din arbetsplats”, berättar förtroendevalda om sitt engagemang och ger en inblick i vad lokalfackligt arbete går ut på.

Fördelar med att ha fackligt förtroendevalda

  • Lokalfacklig samverkan ger inflytande och innebär en möjlighet att påverka er arbetsplats.
  • Driver frågor som är viktiga för er som akademiker, till exempel kompetensutveckling.
  • Det är på arbetsplatsen kunskapen finns. Därför är det bra med lokala förhandlingar vid lönerevision, tillsättning av chefer med mera.
  • Tillvaratar era rättigheter när det gäller tillämpning av kollektivavtal och arbetsrätt.

Finns det ingen förening på arbetsplatsen?

Om det inte finns någon förening på arbetsplatsen går ni och förbundet miste om möjligheten att förhandla fram de bästa lösningarna. Det är ni på arbetsplatsen som är experter på verksamheten och bäst känner till de lokala förutsättningarna. En förening stärker era möjligheter att få riktigt bra villkor. Prata med dina kollegor och bilda en förening. 

Grundkrav för att kunna utse förtroendevalda på arbetsplatsen

  • Arbetsplatsen måste ha kollektivavtal, där något av Sacoförbunden är part.
  • Den som utses ska vara anställd hos den aktuella arbetsgivaren och medlem i ett Sacoförbund.

Är du intresserad och vill veta mer?

Hör av dig till oss på fortroendevald@akavia.se. Vi lägger upp en plan för hur vi kan hjälpa dig att få förtroendevalda på din arbetsplats.

Facklig utbildning för dig som är förtroendevald

Engagerade och välutbildade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap. Vår ambition är att kunna erbjuda dig som är förtroendevald en högklassig facklig utbildning.

Akavia forum och nätverk

Akavia erbjuder dig som förtroendevald ett antal mötesplatser. Allt från forum för alla sektorer till små nätverk inom specifika branscher.