Akavia forum och nätverk

Akavia erbjuder dig som förtroendevald ett antal mötesplatser. Allt från forum för alla sektorer till små nätverk inom specifika branscher.

Akavia forum

Akavia forum är en digital mötesplats för förtroendevalda. På Akavia forum kan förtroendevalda träffa och utbyta erfarenheter med varandra, ta del av aktuell information från kansliet samt få möjlighet att ställa frågor till förhandlare och annan personal från kansliet kring ett specifikt ämne. På Akavia forum behandlas olika teman som tas fram i nära samarbete med Akavias yrkesverksamma sektioner, förtroendevalda och förhandlingsavdelningen.

Vissa forum riktar sig till förtroendevalda i samtliga sektorer medan andra forum riktar sig till förtroendevalda inom en specifik sektor (privat, kommunal eller statlig). Akavia forum arrangeras en gång i kvartalet och pågår i cirka 60 till 120 minuter beroende på tema och form.

Inbjudan med datum, tema och möteslänk skickas till ordförande och vice ordförande i föreningar på arbetsplatser där Akavia är kontaktförbund. Två representanter från varje lokalförening samt lokal-lokal-förening är välkomna att delta. Information om kommande Akavia forum finns även i de nyhetsbrev som skickas till dig som är förtroendevald.

Har du frågor om Akavia forum är du välkommen att kontakta oss på akaviaforum@akavia.se.

Nätverk

Inom vissa branscher, kommuner och myndigheter finns också nätverk för ordföranden. Kontakta ansvarig förhandlare för din bransch/myndighet/kommun/region för att höra om det finns ett nätverk för dig eller om det är möjligt att starta upp ett nätverk där din bransch/myndighet/kommun/region kan ingå.

Kontakta oss här