Gå till Innehållet

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen utgår från att alla människor har lika värde och rättigheter.

Om diskriminering

Vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen har till syfte att motverka att någon behandlas orättvist eller kränks på arbetet.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Alla arbetsgivare har ansvar för att bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Så kan din arbetsgivare förebygga diskriminering

Alla arbetsgivare måste vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Facklig rådgivning och förhandling

010 303 75 00

Vardagar 9:00–17:00