Gå till Innehållet

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Kränkning av sexuell natur

Ingen ska behöva bli utsatt för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Men vad händer om det ändå inträffar? Vilka rättigheter har du som anställd?