Gå till Innehållet

Hur är det att arbeta med PR?

Hur tar du dig in i PR-branschen? Hör Filip Lindmark och Joseph Borenstein berätta om deras erfarenhet av att jobba med PR - både som konsult och på kundsidan.

Studio Akavia Student

Att arbeta med PR som nyexad

Akavias arbetsmarknadsundersökning "Efter Examen" visar att det är vanligt att nyexaminerade kommunikatörer jobbar inom olika kommunikations- och marknadsföringsroller efter examen. Kommunikatören har i uppgift att förmedla organisationens budskap och varumärke.

PR står för Public Relations och handlar om att hjälpa arbetsplatser att bygga relationer och kommunicera budskap till olika målgrupper. PR-konsulter arbetar på uppdrag åt kunder med att skapa publicitet och opinion. På det stora hela handlar det om att paketera olika budskap för att skapa engagemang för organisationer, menar Joseph Borenstein.

Förbered dig inför examen

Få bättre koll på din framtida arbetsmarknad och svar på frågor som:

  • Hur ska jag få mitt första jobb som kommunikatör?
  • I vilka branscher tjänar kommunikatörer mest?
  • Vilka kompetenser efterfrågas i framtiden för kommunikatörer?