Gå till Innehållet

När ska jag vända mig till ett skyddsombud?

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Brister i den fysiska arbetsmiljön

Om du som enskild arbetstagare tycker att det finns brister i den fysiska arbetsmiljön, såsom en trasig stol, bristande belysning eller dålig luft ska du i första hand vända dig till den person på arbetsplatsen som hanterar dessa frågor. 

Brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön

Är det en fråga som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, exempelvis att du har har för mycket att göra på jobbet, ska du vända dig till din närmaste chef.

Om åtgärd uteblir kan du kontakta skyddsombudet

Det är alltså först om arbetsgivarens representanter inte gör något åt brister i arbetsmiljön som du ska vända dig till skyddsombudet, även kallat arbetsmiljöombud, på din arbetsplats.

Behöver du kontakta ett skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska ett eller fler skyddsombud utses. Om du behöver komma i kontakt med ett skyddsombud kan du göra följande:

  • Har du ett skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du den personen i ett första steg.
  • Om ett skyddsombud inte finns, kontaktar du vår rådgivning, så hjälper de dig vidare.
  • Handlar dina frågor specifikt om diskriminering på arbetsplatsen kan du kontakta rådgivningen där vi har en expert som kan hjälpa dig.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Skyddsombudets roll

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Syfte med arbetsmiljölagen

Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både psykiskt och fysiskt. Här får du en kortfattad genomgång av regelverken; arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) och arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).