Gå till Innehållet

Om arbetstid

Det är Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen samt eventuellt kollektivavtal som reglerar hur länge, och på vilka tider, som en anställd får arbeta. Arbetstidslagen innehåller regler kring ordinarie arbetstid, övertid, jourtid och arbetstidens förläggning (till exempel raster, pauser, veckovila och dygnsvila).

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet. På riksdagens webbplats kan du läsa i detalj vad som gäller enligt lagen.